Craspedacusta sowerbyi (Lankester, 1880)

Българско наименование:

Сладководна медуза

Снимка на Craspedacusta sowerbyi (Lankester, 1880)

Craspedacusta sowerbyi (Lankester, 1880)
Сладководна медуза

Oбикновено медузите обитават стоящи или води със слабо течение, но полипите могат да съществуват и във водоеми с бързо течение.
Систематическа принадлежност. Всички известни сладководни медузи принадлежат към семейство Olindiidae.
Географско разпространение. В сладководните води на тропическата зона са разпространени представители на 2 рода - Limnocnida и Craspedacusta. Първите са представени от няколко вида във водоемите на Индия и Африка, в това число и езерото Танганика, и не се срещат извън пределите на тропиците.  Видовете от рода Craspedacusta са по-широко разпространени, няколко вида са описани в Китай и Япония.  Сладководните медузи Craspedacusta sowerbyi  се срещат и в умерените ширини. Родината на този вид не е известна.  За естествено местообитание се считат водоемите на юг в Северна Америка, въпреки че са откривани в САЩ, Западна Европа и Русия. 

Морфология. Морфологически особености – тънко добре развито платно, гонади на радиалните канали, типични признаци за рода Craspedacusta (фиг. 1). Диаметърът на чадъра е 1.2 - 1.5 см. На пипалата добре се виждат пръстеновидно разположените нематоцисти (фиг. 2).
 
  Фигура 1. медуза Craspedacusta sowerbyi.
А – поглед отстрани; Б – поглед отгоре
(pt - пипала, v - платно, m – уста хобот или манубриум, r – радиални канали на гастроваскуларната система, h – гонади (полови органи)

Фигура 2. Разположение на нематоцистите на пипалата на Craspedacusta sowerbyi    

Фигура 3. Полипи на Craspedacusta sowerbyi
Поведение и хранене. В аквариум медузите са активни през деня, през нощта те лежат на дъното и са слабо подвижни.  Източниците на хранене на медузите са слабо проучени.  Предполага се, че се хранят нощем, като за денононощие изяждат до 190 планктонни рачета. При ниска температура не се хранят.

Жизнен цикъл.
Craspedacusta sowerbyi се отнася към метагенетичните мешести, като основната част от жизненият им цикъл е поколението полипи (така наречените Microhydra) (фиг. 3). Полипите на Craspedacusta са единични или образуват малки колонии, за разлика от обикновените хидри са много дребни, размерите им са между 0.5 и 1.5 мм. Животни с такива размери могат дълго време да живеят в различни водеми, без да бъдат забелязани. През август – септември, при температура на водатата 26-33° полипите се превръщат в медузи, които плуват в дълбочина или на повърхността на водата. Появата на медузите в един или друг водоем е непредказуемо.

Така изглежда едно от местообитанията на Craspedacusta sowerbyi  - Rothsee, Германия

 


Така изгледа водата в езерото където обитава Craspedacusta sowerbyi    

 


  Craspedacusta sowerbyi  в естественото си местообитание

 

Craspedacusta sowerbyi  в аквариум

 

Craspedacusta sowerbyi

Характеристики


Семейство: Olindiidae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Много трудно(a) за отглеждане
Слой: Неизвестно
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаТема във форума

Добавена на 16.01.2015 г