В дълбокия океан, морския сняг е непрекъснат поток от главно органичен дентрит, падащ от горните слоеве на водата. Източника му са процесите ставащи в т.нар. photic zone - тази част от морската среда, в която прониква достатъчно светлина, за да протича процесът фотосинтеза.  Следователно, съдържанието на морския сняг се променя заедно със сезонните колебания на фотосинтезата и океанското течение.  Поради тази причина той е по-тежък през пролетта.

Морския сняг е композиция която включва: мъртви или умиращи животни и растения (планктон), едноклетъчни организми, диатомови водорасли,  фекалии, пясък и друг органичен прах.  „Снежинките“ се състоят от малки частички свързани заедно, като те нарастват и могат да достигнат диаметър от няколко сантиметра, пътувайки седмици до морското дъно.