Polycentrus schomburgkii  (Müller & Troschel, 1849)

Българско наименование:

Полисентрус шомбург

Снимка на Polycentrus schomburgkii  (Müller & Troschel, 1849)

Семейство Nandidae.

Разпространени са в северо-източната част на Южна Америка и о.Тринидад. Обитават крайбрежията в пещерите на бавнотечащите реки.

Дължина до 10 см. D XYI-XYIII/8-9, А XIII/6-8, ll 25-27. Тялото е с яйцевидна форма, силно сплескано отстрани. Устата е издадена напред. Задния край на хрилното капаче е със шип. Оцветяването на тялото се изменя в зависимост от настроението на рибите - светло-сиво, кафяво-сиво, кафяво. От очите минават 3 тъмно-кафяви ивици. През размножителния период самеца става бархатено-черен със сребристи точки и петънца. Задната част на "D", "А" и целия "С" са черни. Самката през този период изсветлява.

Рибите са хищници, активни са привечер и през нощта, през деня се крият в укрития. Отглеждат се във видов аквариум с растения и укрития от пещери, корени.

Вода: 23-26 °С, dН до 20 °, рН 6-7, не обичат колебания на температурата. Водата се сменя на неголеми порции. Храна: жива /ситна риба/.

Размножителен аквариум от 80 л за двойка, с пещера и растения с късо стебло и едри листа. Вода: 27-30 °С. Двойката преди размножаването се държи отделно 1-2 седмици. Хайвера /до 500 зърна/ хвърлят на долната страна на лист или пещера. Самката се отделя. Самеца се грижи за хайвера и личинките. Инкубационен период 3-6 денонощия, малките плуват след 7-8 денонощия. Самеца се отделя. Стартова храна: инфузории. Нивото на водата се понижава до 8-10 см, включва се аерация, тъй като малките са слабоподвижни и това улеснява храненето им. Полова зрялост след 11-13 месеца.

Характеристики


Семейство: Nandidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 13.06.2024 г