Gasterosteus aculeatus aculeatus (Linnaeus, 1758)

Българско наименование:

Гастеростеус aкулеатус

Снимка на Gasterosteus aculeatus aculeatus (Linnaeus, 1758)

Семейство Gasterosteidae.

Разпространени са в Европа, Средна Азия, Севетна Америка, Алжир. Обичат бавно течение, реки и езера с тревисти брегове. Дължина до 10 см. D 111/10-12, А 1/8. Тялото е с вретенообразна форма с тясно опашно стебло, страните са повече или по-малко покрити с костни пластинки. "D" и "А" са силно отнесени към опашката. Гърба е зеленикав, понякога черен, страните са сребристи с тъмни сиво-зелени петна, гърдите и гърлото са бледо-розови. Самеца през размножителния период е с наситено червен корем, самката е със силно напълнял корем. Рибите са подвижни, стадни, през размножителния период териториални, агресивни. Видов аквариум, грунд -- ситен пясък, засаден с растения, в това число и дребнолистни, свободно място за плуване. Естествено осветление или плавно включване на обикновени лампи, тъй като рибите се плашат и рязко се хвърлят в страни при внезапно включване на осветлението. Вода: 16-22°С (при силна аерация понасят 24°С), dH до 15°, рН 6,5-7,5, богата на кислород. Храна: жива. За успешно размножаване през есента самците и самките се държат отделно при 12-16°С. Развъден аквариум с грунд от пясък и дребнолистни растения. За размножаване през есента се слагат 1 самец и 3-4 самки, включва се аерация и се повишава температурата до 18-20°С. Самеца строи гнездо на грунда от растения с вход и изход. За да го облекчим може да се сложи странично на грунда керамична саксия с пробито дъно. След като самките една след друга хвърлят хайвер в гнездото, те се отделят. Самеца се грижи за хайвера и личинките. След проплуването на малките той се отделя. Стартова храна: зоопланктон.

Характеристики


Семейство: Gasteropelecidae
Континент: Космополит
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 28.09.2023 г