Ctenobrycon spilurus  (Valenciennes, 1850)

Българско наименование:

Снимка на Ctenobrycon spilurus  (Valenciennes, 1850)

Семейство харациди (Characidae).

Разпространени са във водоемите на северната част на Южна Америка. Дължина до 8 см. D 11, А 41-45, ll 41-50. Тялото е дисковидно с конусообразен профил на опашното стебло, силно сплескано отстрани. Имат мастен плавник. Цвета на тялото е сребрист, в зависимост от осветлението е със жълтеникав до зелено-син оттенък. Има две черно-сини петна, едното е зад хрилното капаче, другото в основата на "С", съединени с зелена надлъжна ивица, като това не винаги се вижда ясно. "D " и мастния плавник са жълто-зелени, "С" е сив с жълт кант. Самеца е по-малък, предната част на "А" е малко по-широка. Рибите са мирни, стадни, подвижни, скачащи, придържат се към горния и среден слой на водата. Агресивни са по отношение на дребните риби. Може да се отглеждат в общ, закрит отгоре аквариум, засаден с растения. Вода: 20-25°С, dH 7-20°, рН 6,5-7,5. Храна: жива, допълнително растителна, заместители. Размножителен аквариум за двойка риби от 40 л (добри резултати има и при 10-15 л), на дъното сепараторна мрежа, върху нея дребнолистни растения. Вода свежа: 24-26°С, dH 7-10°, КН до 3°, рН 6,5-7, ниво до 20 см. Слаба аерация, разсеяно осветление. За избиране на двойка се препоръчва тази, която плувайки образува "мъртва хватка". Самката хвърля до 2 хиляди зърна. Рибите се отделят, аквариума се затъмнява. Инкубационен период при 26°С -- 24 ч. Малките плуват след 3-5 денонощия. Стартова храна: инфузории. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 01.03.2021 г