Corynopoma riisei  (Gill, 1858)

Българско наименование:

Дракон

Снимка на Corynopoma riisei  (Gill, 1858)

Семейство харациди (Characidae).

Разпространени са в северната част на Венецуела и о.Тринидад. Дължина до 7 см. D 9-11, А 24-30, ll 38-44. Тялото е изтеглено на дължина, силно сплескано отстрани. Страничната линия е пълна. Устата е горна. "С" е двоен. Тялото е почти прозрачно, гърба е зеленикав, страните са сиво-зелени със син или виолетов блясък. Плавниците са жълто-сиви. Има и жълт вариант на оцветяване а също и албиноси. При самеца хрилното капаче е с дълъг нишковиден израстък. "D" и "А" са силно изтеглени. Стадни, миролюбиви, подвижни риби, придържат се към горните и средни слоеве на водата, обичат чиста, прозрачна вода и добро осветление. Може да се отглеждат в общ аквариум с растения и укрития за самките от преследващите ги самци. Самките трябва да се 2 пъти повече от самците. Вода: 21-24°С, dH до 25°, рН 6-7,8. Храна: жива, заместители. Размножаване както в общ, така и в размножителен аквариум с дължина от 50 см за двойка риби, с широколистни растения гъсто засадени за укритие на самките. Някои акваристи препоръчват вода 24°С, КН по-малко от 2°, рН 6,5-7. Други препоръчват 24-28°С и ярко осветление. Има информация за размножаване във вода dH 25°, рН 6-7,8. Самеца изпуска сперма върху половото отверстие на самката, оплождайки хайвера в самата самка. В зависимост от узряването на хайвера самката го изхвърля на някоко пъти или плувайки през дребнолистните разтения, или прикрепяйки го към долната страна на едър лист, обръщайки корема си нагоре. След брачните игри самката може да се отдели от общия аквариум в отделен с дребнолистни растения и растения с широки листа. Рибите не си ядат хайвера и не закачат малките. Инкубационен период 20-36 ч, малките плуват след 3-4 денонощия. Стартова храна: зоопланктон, може и яйчен жълтък. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Характеристики


Семейство: Characidae
Континент: Южна Америка
Биотоп: Неизвестно
Трудност: Лесно
Слой: Среден-горен слой
Миним. обем: 50л
Вода: СладкаДобавенo на 29.04.2004 г; промененo на 08.03.2021 г