Herichthys cyanoguttatus  (Baird & Girard, 1854)

Българско наименование:

Брилянтова Цихлазома

Снимка на Herichthys cyanoguttatus  (Baird & Girard, 1854)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в южната част на Северна Америка, Централна Америка и тропиците на Южна Америка. Обитават реките, езерата и местата затопляни през пълноводието.
Тялото е умерено изтеглено на дължина, често високо, отстрани сплескано. Главата е голяма, очите са едри, устата е крайна, устните са дебели. "D" е дълъг.
Няколко дни преди хвърлянето на хайвера при самеца се вижда малък и остър семепровод, при самката -- едро, конусовидно, с тъп край, яйцеполагало.
Рибите са териториални, двойките се образуват в млада възраст от група риби. Степента на агресивност при защитаване на територията зависи от вида и значително се повишава през периода на грижа за хайвера и потомството. Придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Някои видове ровят грунда и изравят растенията.
Отглеждат се, обикновено, във видов аквариум или в аквариум с други риби от семейството. Аквариум с укрития от камъни и корени, камъни хоризонтално и наклонено разположени към повърхността, пещери, вертикално поставени камъни за разделяне на териториите (размера на територията зависи от агресивността на вида, размера на рибите, а също от техния характер, обикновено са достатъчно 40 см дължина), плаващи растения. Възможността за засаждане на вкореняващи се растения зависи от вида на рибите.
Най добре е в аквариума да се сложи група колкото се може по-млади риби и когато те се разделят на двойки се оставя нужното количество, следейки за тяхното поведение.
Храна: жива (в това число и дребни риби), растителна, заместители. Размножаване както в общ, така и в развъден аквариум със субстрат. Размножаването се стимулира със смяна на водата (до 2 обема за седмица) и повишаване на температурата с 1-2°С. Може да се опита да се получи хайвер от непознати една за друга риби, като се раздели самката и самеца със стъкло, за да свикнат една с друга, но това не винаги е успешно. Хайвера се хвърля на твърди предмети, понякога на едър лист на растение. Излюпените след 2-6 денонощия личинки родителите преместват в изровени в грунда ямички, а когато малките, след 3-7 денонощия, поплуват, ги охраняват. Стартова храна: "жива прах", науплии на циклопс, нематоди.

Разпространени са в басейна на р. Рио-Гранде. Дължина до 30 см, в аквариум до 15 см. D XV-XVIII/10-12, А У/8-9, ll 27-30. Тялото е със много висок гръб, линията на челото се издига на горе и с възрастта се образува мастна издутина. Основната окраска на тялото е тъмно-кафява до маслена, с многочислени, покриващи цялото тяло и плавниците бяло-сини, светло-сини или зелени петна. През размножителния период гърдите и корема стават черни. Рибите се отличава със силна обмяна на веществата , която замърсява водата. Затова е необходима редовна смяна на водата, желателен е биологичен филтър. Самците са агресивни един към друг, но не закачат едрите риби от другите видове. Рибите преравят грунда, изравят растенията. Вода: 22-26°С, dH 6-30°, рН 6,5-8. Хайвера се отлага (до 1500 зърна) на едър камък. Често се наблюдават случаи на изяждане на хайвера. Тогава самеца се отделя и камъка с хайвера се пренася в инкубатор. Полова зрялост след 12-16 месеца.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Биотоп: Мексико
Трудност: Трудно(a) за отглеждане
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 200л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г