Aequidens metae  (Eigenmann, 1922)

Българско наименование:

Еквиденс мета

Снимка на Aequidens metae  (Eigenmann, 1922)
Синоними: Yellow acara

Етимология: Aequidens: от латински aequus - равен, dens, dentis = зъби

Семейство: Cichlidae

Разпространение: Южна Америка. Басейна на река Мета, ляв приток на Ориноко (граница между Колумбия и Венецуала).

Хабитат: Aequidens metae обитава рекички и малки потоци. Водата е много мека, кисела. Субстрата е пясък или дребен чакъл. Рибите предпочитат да стоят в гъстата прибрежна растителност. Заедно с Aequidens metae се срещат Mesonauta sp., Apistogramma macmasteri и Apistogramma viejita, а също така множество представители на харациновите риби.


Типичен хабитат на Aequidens metae

Максимална стандартна дължина:
20cm

Размер на аквариума: 100л

Условия за отглеждане: В природата за укритие на Aequidens metae служи гъстата прибрежна растителност, затова и в аквариум е необходимо да се създадат подобни условия. Субстрат песък или дребен чакъл.  Aequidens metae почти не закача растенията, затова аквариума може да е гъсто засаден, като се остави и място за плуване. Подходящи са различни видове ехинодоруса, хигрофила и какбомба. Растенията трябва да се засаждат в отделни саксийки, тъй като рибите в търсене на храна понякога копаят субстрата и може да ги изкопаят. Като декорация може да се използват корени и плоски камъни. Необходима е филтрация и и ежеседмична подмяна на до 30% от обема на водата.

Продължителност на живота до 10 години.

Параметри на водата: температура 22-26°С, твърдост 4-8°dGH, рН 6.0-7.5.

Храна: В природата Aequidens metae се храни с водни безгръбначни, дребни риби. В аквариум е подходяща специална гранулирана храна, парчета калмари, смляно месо или жива храна с подходящ размер - насекоми и техните личинки, дребна риба, червеи.

Поведение и съвместимост: Рибите са относително мирни и могат да се отглеждат заедно с всички миролюбиви риби, с изключение на много дребните.

Не трябва да се отглежда с воални или бавноподвижни риби, опасност от агресия!

Сексуален диморфизъм: Самците са по-едри от самките, външните полови белези са развити слабо.


Мъжка и женска Aequidens metae


Размножаване: Aequidens metae става полово зряла на възраст 10 — 12 месеца и дължина 7 — 9 см. Рибите хвърлят хайвера си на камък. Продуктивност: 300 – 1000 зърна. Хайвера се развива за около 70 часа. Родителите пренасят личинките в изкопана от тях яма в субстрата.

Aequidens metae могат да се размножават както в общия, така и в развъден аквариум. Развъдният аквариум трябва да е с обем поне 50 литра. В него се слагат широколистни растения като субстрат и няколко едри плоски камъка. Размножаването се стимулира с добавяне на 20-30% свежа вода, увеличаване на температурата и понижаване на общата твърдост. Бъдещите родители първо подготвят мястото за хвърляне на хайвера - лист на растение или камък. Хайвера се развива за около 70 часа. Захранването на личинките започва на 6-9 ден.

Стартова храна: циклопс, артемия

Понякога изравят яма в пясъка, както и са склонни да си изяждат хайвера. По-късно се грижат за потомството, в отделни случаи до половин година.

При хвърляне на хайвер в общ аквариум са агресивни към другите в аквариума.


Aequidens metae в аквариум

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Южна Америка
Трудност: С определени изисквания
Слой: Среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 26.02.2024 г