Brachygobius xanthozonus  (Bleeker, 1849)

Българско наименование:

Златоивичест Брахигобиус

Снимка на Brachygobius xanthozonus  (Bleeker, 1849)

Семейство Gobiidae.
Разпространени са в тропиците на Азия -- от Индия до Малайзия, Индонезия и Филипините. Обитават различни малки водоеми и реки с пресна и солена вода.
Тялото е късо, в предната част почти цилиндрично, отзад леко сплескано. При добро състояние тялото е жълто до светло-кафяво с тъмно-кафяви до черни напречни ивици, които могат да се преобразуват в различни по форма петна. Има и екземпляри с почти черно оцветяване. Самеца е оцветен по-ярко, в размножителния период могат да му изчезнат напречните ивици, самката става с наситена окраска. Мирни, дънни риби, обичащи скривалища, най-добре се проявяват при отглеждане на група във видов алвариум , в който трябва да има камъни, пещери, корени, растения. Вода: 24-30°С, dH 5-20°, рН 6,5-8, с добавяне на морска или готварска сол 1-3 г/л.
При отглеждане на рибите в прясна вода рибите са повече податливи на болести.
Храна: жива, взимат я от грунда.
Размножаване както във видов, така и в развъден аквариум , който трябва да бъде с дължина поне 25 см. Температурата се покачва с 2-3°С. Самеца заема накакво укритие (камъни, корени, керамична тръба) и прогонва от него другите риби. Хвърления там хайвер до 300 зърна.) се охранява от самеца, самката може да се отдели. След излюпването на личинките след 4-6 денонощия може да се отдели и самеца. Малките проплуват след 2 денонощия. Стартова храна: зоопланктон. Полова зрялост след 8-12 месеца.
Развъждане в прясна вода 30°С, dH 15-17°.

Разпространени са на островите Калимантан, Суматра и Ява. Обитават устията на реките със солена и прясна вода. Дължина до 6 см. D1 У, D2 1/8, А 1/8-9, ll>/50. През размножителния период самката придобива червеникав оттенък.

Характеристики


Семейство: Gobiidae
Континент: Азия
Биотоп: Неизвестно
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 100л
Вода: БракичнаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 20.07.2024 г