Биотоп Бързотечащи потоци в централна Америка

Националният парк Pico Bonito в Хондурас е една от най-големите области в страната.  В парка има както влажни тропически гори, така и планиски зони.

Pico Bonito


От парка извират повече от 22 реки, акто някои се спускат от върховете със серия от поразителни водопади. 

Водопад в Pico Bonito


По-долу е описан малък поток на надморска височина от 50-180 m. Тези потоци течат през цялата година, но след дъжд стават изключително бурни.

река Rio Zacate


Субстрата се състои от скали и камъни. Във вировете има чакъл и пясък. По бреговете на реката има множество вкоренени дървета, които създават идеални  условия за рибите, особено в дълбоките вирове.  Падналите ввъв водата дървета и клони осигуряват допълнителни убежища за големите риби. 

река Rio Corinto


Тъй като тези потоци са много променливи, имате възможност да пресъздадете различни биотопи:

    
БИOTОП РЕЧЕН БЪРЗЕЙ

река Rio Corinto


ВОДА:
pH: 7.0-8.0, 5-14 dH,  24-30° C


АКВАРИУМ:

За този биотоп не може да използвате много видове риби и растения. Използвайте силен филтър, като насочите изхода му така, че да създава силно течение. Използвайте големи камъни и чакъл за субстрат.  Ако искате растения, използвайте Vallisneria.

 

БИОТОП ВИР, ОГРАДЕН С КОРЕНИ НА ТРОПИЧЕСКИ ДЪРВЕТА И С ВОДНИ РАСТЕНИЯ


река Rio Zacate

ВОДА:
pH: 7.0-8.0, 5-14 dH,  24-30° C


АКВАРИУМ:

Използвайте корени и подходящи за аквариум парчета дърво в задните ъгли на аквариума. Засадете голям брой растения по страните, сложете няколко едри камъка. Субстрата трябва да бъде пясък или фин чакъл. Използвайте силно осветление, като стимулирате ръста на водорасли по камъните. Течението на водата трябва да бъде минимално или умерено.

 

БИОТОП СЕНЧЕСТА ЗОНА ПОД ПАДНАЛО ДЪРВО


ВОДА:
pH: 7.0-8.0, 5-14 dH,  24-30° C


АКВАРИУМ:
Използвайте голямо парче дърво, като имитирате паднало дърво във водата, както и по-малки, като осигурите множество места за криене. Използвайте фин чакъл или пясък за субстрат. Засадете разпръснато Vallisneria, пуснете и плаващи растения. Течението на водата трябва да е минимално.


БИОТОП МАЛЪК ВИР, СЪЗДАДЕН ОТ СТРАНИЧНО РАЗКЛОНЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ПОТОК


ВОДА:
pH: 7.0-8.0, 5-14 dH,  24-30° C


АКВАРИУМ:

За да пресъздадете този биотоп, може да използвате 50-100 литров аквариум. Субстрата трябва да е пясък с няколко плоски камъка, аранжирани така, че да създадат стени отзад  и встрани на аквариума.  Засадете единично голямо растения в ъгъла. Течението трябва да е минимално.

РАСТЕНИЯ ЗА ТЕЗИ БИОТОПИ:
Echinodorus, Heteranthera, Ceratophyllum, Vallisneria, Cabomba


РИБИ ЗА ТЕЗИ БИОТОПИ:


Amphilophus longimanus

 

Amphilophus alfari


Archocentrus nigrofasciatusAlfaro huberi

 


Awaous banana

 


Gobiesox nudus

 

Rivulus tenuis