Биотоп Потоци от северно-австралийските дъждовни гори

Тропическата гора Daintree се намира до североичточните брегове на Куинсланд, Aвстралия. Тя е с площ приблизително 1200 km2 и е най-голямата тропичеака зона на Австралийския континент.

поток в Daintree - Cooper Creek

Реките в Daintree са определено сезонни -- малките потоци могат почти да пресъхнат през лятото, оставяйки празни корита до връщането на дъжда. Потоците нормално са със стръмни брегове и субстрат от средни по големина речни камъни. Водното течение варира от бързо до съвсем слабо.

поток в Daintree - Harvey Creek

 

Davies Creek

 

Utchee Creek


ВОДА:
pH 7-7.5, 10-12 dH,  24-29° C


АКВАРИУМ:
За субстрат използвайте речни камъни и пясък. Осигурете достатъчно място за плуване и филтър създаващ течение в поне част от аквариума.  Рейнбоу рибките са активни. Необходимо е силно осветление и чиста вода.


РАСТЕНИЯ:
Vallisneria, Aponogeton, Ceratopteris, Bolbitis

РИБИ:
Рейнбоу риби - Bedotiinae, Melanotaeniinae

Gobiidae, Арована