Per Hydrogen (pH) – pH на водата

С pH на водата се измерва баланса между Водородните (H+) и Хидроксилните  (OH) йони във водата.  При ниско pH казваме, че водата е кисела, при високо pH казваме, че водата е алкална или основна. Следователно pH= 5 e леко кисела вода, pH= 7 e неутрална , а pH= 8 е алкална.


Химическата формула за определяне на pH е следната:


 pH = -log10[H3O+]


Най-важното за нас от тази формула е, че pH скалата е логаритмична!


С други думи вода с pH=6.0 е 10 пъти повече кисела от вода с pH=7.0, а вода с pH= 5.0 е 100 пъти по кисела от такава с pH=7.0.
Трябва да се имат предвид, че бързото изменение на pH води до стрес на рибите и трябва да се избягва. Промяната на pH с повече от 0.3 пункта на ден със сигурност ще доведе до стрес. Трябва да се поддържа стабилно ниво на pH продължително време.

Повечето от рибите в сладководните аквариума произлизат от неутрални или леко кисели води (pH между 6 и 7). Цихлидите от езерото Malawi и езерото Tanganyika предпочитат леко алкални pH стойности (7.5 - 8.5). Оптималното pH за морските аквариуми е в обхвата от 8.2 - 8.4.  Стойността на pH трябва редовно да се проверява.

Измерване на pH на водата в аквариума


1.  pH тестове.

Измерването на стойността на pH на водата в аквариума най-често става с помоща на тестове.

Лентичките се потапят във аквариума за около 60 секунди, изваждат се, изтръскват се от водата, изчаква се още около 60 секунди да се оцветят.

С помоща на цветна скала се сравнява цвета на лентичката с този на скалата и се определя pH.

За съжаление,  най-често предлаганите такива лентички са за широк диапазон и е невъзможно да се определи точната стойност на pH. Трябва да се използват тестове, които мерят в по-тесен диапазон, например от 5.5 до 8.5, но имат и междинни стойности.

2.  Цифров pH метър


Много по-прецизен начин за измерване на pH на водата, съответно и много по скъп.

Важно условие за правилното измерване е предварителното калибриране на електрода. Трябва да се има предвид също, че електрода старее и живота му за прецизно измерване е около 2 години. Много важно е също така да се знае, че показанията зависят от температурата на водата, затова се използва температурна компенсация.

Цифров pH метър
 Буферни разтвори за калибриране 3. pH Контролери


Съществуват и системи за автоматично поддържане на стойността на pH. Те регулират нивото на pH чрез регулиране на подаването на СО2.

По същество представляват pH метър, който освен това може да контролира и електромагнитен клапан. Системата следи за зададеното pH и ако то падне под определена стойност, включват клапана, а оттам и подаването на въглероден двуокис до достигането на зададената ph стойност.

Всичко това означава, че те могат да свалят pH до определена стойност, но не и да го увеличат.  Голяма част от акваристите ги отричат, защото промяната на pH в рамките на денонощието се смята за нормална, а оттам следва, че поддържането на една и съща стойност е нежелателно.


 Начини за намаляване на pH      
 • Филтриране на водата през торф;

 •    
 • Добавяне на CO2;

 •    
 • Използване на търговски киселинен буфер

 •    
 • Смяни на водата с омекотена или RO (Обратна Осмоза) вода;


Начини за увеличаване на pH     
 • Аериране на водата, спиране на подаването на CO2;

 •    
 • Филтриране на водата през корал или варовик;

 •    
 • Добавяне на камъни съдържащи варовик в аквариума или използване на коралов пясък за субстрат;

 •    
 • Използване на търговски алкален буфер;