Съвместимост на различните видове рибки

Таблицата е обща за видовете и ориентировъчна, добре е да се прочете по-конкретно за отделните семейства риби.

Темата във форума

Д=Съвместими
Н=Несъвместими
В=Изискват внимание
М
а
л
а
в
и
й
с
к
и

ц
и
х
л
и
д
и
Т
а
н
г
а
н
а
й
с
к
и

ц
и
х
л
и
д
и
Р
а
з
л
и
ч
н
и

а
ф
р
.

ц
и
х
л
и
д
и
А
м
е
р
.

ц
и
х
л
и
д
и
С
к
а
л
а
р
и
и
Б
а
р
б
у
с
и
Б
е
т
и
К
о
р
и
д
о
р
а
с
и
Д
а
н
и
о
Д
и
с
к
у
с
и
З
л
а
т
н
и
Т
р
и
х
о
г
а
с
т
е
р
и
Г
у
п
и
К
а
р
н
е
г
и
е
л
и
К
и
л
и
т
а
Г
о
л
е
м
и

с
о
м
о
в
е
Щ
и
п
о
ц
и
М
о
л
и
н
е
з
и
и
П
л
а
т
и
П
л
е
к
о
А
т
е
р
и
н
и
Р
а
с
б
о
р
и
А
к
у
л
и
Л
о
р
и
к
а
р
и
и
Х
е
л
е
р
и
Т
е
т
р
и
Р
а
з
н
и

р
и
б
и
Б
е
з
г
р
ъ
б
н
а
ч
н
и
Б
р
а
к
и
ч
н
и

р
и
б
и
Е
з
е
р
н
и

р
и
б
и
Р
а
с
т
е
н
и
я
Малавийски цихлиди Д                                                            
Танганайски цихлиди В В                                                          
Различни африкански цихлиди В В Д                                                        
Американски цихлиди В В В В                                                      
Скаларии Н Н Н В Д                                                    
Барбуси В В В В В Д                                                  
Бети Н Н Н Н В Н В                                                
Коридораси В В В В Д Д Д Д                                              
Данио Н Н Н В Д Д Д Д Д                                            
Дискуси Н Н Н В В В В Д Д Д                                          
Златни Н Н Н Н Н Н Н Д Н Н Д                                        
Трихогастери Н Н Н В Д Д В Д Д В Н Д                                      
Гупи Н Н Н Н Д В Д Д Д Д Н Д Д                                    
Карнегиели Н Н Н В Д В Д Д Д Д Н Д Д Д                                  
Килита Н Н Н В Д В В Д Д Д Н Д Д Д Д                                
Големи сомове В В В В В В В В В В Н В В В В В                              
Щипоци В В В В Д Д Д Д Д Д В Д В Д В В Д                            
Молинезии Н Н Н В Д Д Д Д Д Д Н Д Д Д Д В В Д                          
Плати Н Н Н В Д В Д Д Д Д Н Д Д Д Д В В Д Д                        
Плеко Д Д Д Д Д Д Д Д Д В Д Д Д Д Д В Д Д Д Д                      
Атерини Н Н Н В Д Д В Д Д Д Н Д Д В Д В Д Д Д Д Д                    
Расбори Н Н Н В Д Д Д Д Д Д Н Д Д Д Д В Д Д Д Д Д Д                  
Акули В В В В В Д В В Д В Н Д В В В В Д В В Д Д В В                
Лорикарии В В В В В Д Д Д Д В Д Д В Д Д В Д В В Д Д Д В Д              
Хелери Н Н Н В Д В Д Д Д Д Н Д Д Д Д В В Д Д Д Д Д В В Д            
Тетри Н Н Н В Д Д Д Д Д Д Н В Д Д Д Н Д Д Д Д Д Д В Д Д Д          
Разни риби В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В        
Безгръбначни В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В      
Бракични риби Н Н Н В Н В Н Н В Н Н Н Н Н Н В В Д Н В В Н В В Н Н В В Д    
Езерни риби Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Д Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В Н Д  
Растения В В В В Д Д Д Д Д Д В Д Д Д Д В Д Д Д В Д Д Д В Д Д В Д В В Д