Стресът е убиец

Стресът е убиец!


Стресът при рибкитеТук става въпрос за неправилните грижи, които  могат да доведат до така наречения стрес убиец. Неподходящата  нерегулирана температура, несменянето на вода, лошата храна и пр. са  неща, които вредят на рибките ви. Буквално стрес (от англ. stress)  означава удар.


Обстоятелствата, предизвикващи стрес се наричат стресори.  В по-тесен смисъл понятието стрес означава реакцията на организма в  отговор на действието на външни стресори.

Състоянието на стрес е  съпроводено с промени в организма целящи адаптацията, приспособяването  на организма към екстремните условия и неговото оцеляване.


В  аквариума тези екстремни условия и стресори се явяват:

    - неподходящи условия (pH, температура, нива на амоняк, нитрити и други вещества във водата);

   - външни въздействия върху аквариума (силен шум,  ярка светлина, често почистване и разместване на вътрешната декорация и  др.);

   - постоянно преследване от страна на други обитатели на  аквариума;

   - болести и паразити.По какво можем да познаем  стреса

Основните признаци зависят от причините за стреса: 


 - раздразнени  хриле (рибите се търкат в предмети или в дъното на аквариума, сякаш се  чешат);

  - промяна на цветовете (най често избледняване);

  - постоянно  свити до тялото плавници;

  - странно поведение


Някои от признаците  могат да бъдат и симптоми на най-разнообразни заболявания. От своя  страна болестите могат да бъдат както причина, така и следствие от  стреса, а най-често се появяват тогава, когато рибите са подложени на  стрес.


Стресът на новата рибка в аквариума


Когато поставим в  аквариума нова рибка, тя не се чувства добре - всичо е ново за нея,  плува във вода, с която не е свикнала, светлината, температурата и  другите риби са различни от тези, при които е била отглеждана преди.  Положението се усложнява допълнително от често травматизиращото за нея  пренасяне в найлонов плик, продължаващо понякога с дни и при променлива  температура. Всички тези фактори прадизвикват значителен стрес у новата  рибка, а ние трябва да направим всичко възможно да го намалим.


На  първо място, избягвайте да пускате нова рибка директно в аквариума си.  Тя може да е болна от нещо, с което да зарази останалите. Имайте един  карантинен акварим, в който тя да поживее около две седмици, за да може  да видите дали има признаци на заболяване. Също така, през това време  рибката ще може да се възстанови от пренасянето, да свикне с местната  вода и температурата, при която ще я отглеждате, без да е притеснявана  от други риби.


След като я пуснете в общия аквариум (което е добре да  стане вечер и след това да изгасите лампите) я наблюдавайте внимателно  няколко дни. В началото е нормално тя да се чувства уплашена - да не се  храни, да избледнеят цветовете й, да се крие по тъмните ъгълчета на  аквариума и да не се движи много. За няколко дни обаче (от 2-3 до 10) би  трябвало да свикне и стресът да преминава - цветовете й да станат  по-ярки и да започне да се храни.


Разбира се, останалите риби също се  интересуват от новата - може да я гонят, бутат и притесняват по друг  начин.Това е нормално за няколко дни - когато се окопити тя ще може да  се предпази от такива набези. Проблеми имате тогава, когато отглеждате  по-агресивни риби и те силно тормозят новата - дори да е по-едра от тях,  тя в повечето случаи не се защитава и може да бъде наранена или дори  убита. Последното се случва с териториалните риби, които ожесточено  бранят кътчето от аквариума, което са определили за свое, както и с  такива, които в момента пазят яйца или потомство. Срещу такава  агресивност не може да се направи много и аз прeдлагам  да оставите  отглеждането на агресивни видове за по-опитните акваристи.