Принципи на японския акваскейпинг

От kraltchev

Не мога да кажа, че темата за японските естетически принципи ми е напълно ясна, тъй като няма много преводна информация.  Това което съм написал е събрано от различни източници, малко по малко, и не е изчерпателно, но поне придава някаква определеност на въпроса.

Трите основни начина за разположение на растенията и декора в аквариума вече са описани в предишна тема тук на сайта на АquariaBG.  Излагам това което знам от малко по-различна гледна точка.

И трите принципа се основават на наблюдение на природата.  Рязкото отдалечаване от тях обикновено води до акваскейп, който не изглежда напълно хармоничен.

А. Трите основни начина на подреждане

1. U-образно подреждане
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препоръчва се за аквариуми по-дълги от 60 см. Просто казано растенията и декора се подреждат така, че да има по една висока част от всяка страна.  В средата или се оставя "проход" незасаден с растения, без декор, или пък с по-ниски растения/декор.  Прохода е обикновено един, но може да има един основен и няколко по-слабо изразени.  Не е задължително през прохода да се вижда задното стъкло, дори някой хора считат, че ако стъклото се вижда впечатлението е не толкова хубаво.

Общата идея е да се имитира природата, в която често има проходи между дървета, скали или растения.

Прохода трябва да е малко в страни от центъра на аквариума и обикновено леко извит, а не прав.  Често е под лек ъгъл спрямо предното стъкло.  Естествения вид на прохода се създава от леко навлизащи в него камъни или дърво, надвисващи растения, и животни които го пресичат от време на време.

В холандските аквариуми обикновено няма проход, но има елементи подобни на него - растенията са посадени така, че да наподобяват пътечка която постепенно се снижава към предното стъкло.


В японските аквариуми големината на двете части отстрани на прохода е изключително важна.  Те не са просто с еднакъв размер, нито пък едната е много по-голяма от другата - съотношението е 1: 1/2 - 2/3. Двете части задължително имат сходни елементи. Тези правила са резултат от философски възгледи - акваскейпа отразява взаимодействията съществуващи в която и да е социална група (хора, животни) или дори отразява универсални закони.  Винаги съществува доминираща група и винаги има членове на групата които имат тенденции да я напуснат, да вървят по свой път, или да се присъединят към другата група.  Така акваскейпа се създава с две ясно разграничени групи, едната доминантна другата по-малка, но и двете имат елементи насочени навън - или към другата група или в друга посока.


 

 

 

 

 

 

Вътре във всяка група има същата обща зависимост - основен доминиращ елемент и няколко по-слаби елементи които за "подчинени".  В някой акваскейпове дори може да се различи йерархия на 1-ви, 2-ри, 3-ти и т.н. членове. 

Всичко това може да изглежда доста отвлечено или като прекалено усложнен начин да се създава акваскейп.  Но да не забравяме че японската култура е еволюирала по свои специфичен начин в продължение на векове.

2. Триъгълно подреждане

 


 

Препоръчва се за аквариуми с всякакъв размер, особено за нано-аквариуми, а също и за аквариуми които ще се гледат от 3 страни. Състои се от една група от растения и декор, която има висока задна част снизяваща се косо настрани без да достига страничното или предното стъкло.

Идеята е да се имитира друга често срещана природна гледка - края на планина, хълм, или скала който се снижава и се среща земята.  Полузаровени корени и камъни придават автентичност и впечатление че под повърхността на грунда има маси от скали или дърво.

Животните обикновено се придържат близо до триъгълната структура и допринасят за впечатлението на единност, убежище и сигурност.

3. Централно подреждане


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходящо за всеки размер аквариум, но особено подходящо за аквариуми отворени от всички страни или кубични аквариуми.

Изгражда се една централна група от расения, корени и камъни често разположена по-близо до задното стъкло.  Разбира се ако аквариума е отворен от всички страни групата е в средата.

Идеята е да се създаде чувство за автономност, изолираност, сила и единство.  Камъните имат особен принос към това, защото създават чувство за тежест и непоклатимост.  Също така се изграждат пещери и дупки в структурата които придават дълбочина и мистериозност.

В групата отново могат да се разграничат доминиращи и подчинени елементи, но основното впечатление е това на единство и сила:


 

Б. Подробности

1. Дребни камъни


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Използването им придава по-естествен вид, точно така както в природата рядко има самотни скали без отломки от тях в основата им.

При U-образното подреждане тези камъни имат смисъла на "отцепници" от основната група била тя доминираща или подчинена.

Камъчетата изглеждат най-естествено ако са полузаровени.  Лекото повдигане на камъка създава дълбока сянка под него и може да се използва като прост начин да се привлече погледа към определена част на аквариума. Тъмните зони имат повече "тежест" и привличат погледа и затова са ефективен начин да се води окото на наблюдателя от единия към другия край на аквариума.

2. Тъмни зони 


 

 

 

 

 

Тъй като най-силната светлина в аквариума обикновено пада отгоре често елементите в сянка са всъщност в доста дълбока сянка.  Примери за това за местата под надвесени камъни, корени, и дори растения.

Тези тъмни зони имат огромно значение за това как се възприема аквариума.  Те не само придават дълбочина, но и са начин да се покажат контрастни детайли по особено красив начин - растения с фини листа се посаждат така, че да са на фона на тези тъмни зони, или така че да изглеждат че излизат от тях.

Смекчаването на тъмните зони е чрез засаждане на по-гъсти растения пред тях. които отчасти ги покриват или чрез балансиране с други тъмни зони в други части на аквариума.

3. Преден план


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Според японските разбирания пясъка допиращ предното стъкло трябва да образува абсолютно права линия.  Смята се че всяко отклонение отвлича погледа от акваскейпа.

Доколкото знам в холандските аквариуми има подобно схващане - обикновено тези аквариуми за вградени и то така, че пясъка изобщо да не се вижда от никоя страна.

4. Растения с дребни листа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те се използват с цел да се зъздаде илюзията, че аквариума е по-голям отколкото всъщност е.  Често се избират и дребни риби със същата цел.  Когато комбинацията е добра от снимките на аквариума е трудно веднага да се разбере мащаба му.

 

5. Брой на камъни и риби

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винаги нечетен.  Но ако има 2 групи общия може да е четен - група от 5 и група от 7 например.

6. Небалансирана композиция

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Японските акваскейпове винаги спазват основните правила, но това което ги прави красиви са малките детайли в подреждането които са отклонения от правилата, но неразделно свързани с тях. Това може да е самотна криптокорина посадена малко встрани от центъра на основната група, малко по-голямо храстче растения от едната страна или леко неправилен камък.

7. Растения

Подбират се така, че да се създаде плавен преход в цветовете и текстурата на листата.  Идеята е да няма "самотни" растения, а винаги те да изглеждат като част от цялото, дори тези които са нарочно отделени, по-големи, или единствен екземпляр.

Винаги има преден, среден, и заден план.  Според Амано средния план прави акваскейпа - ако го няма или е несъвършен акваскейпа не е добър.  Да не забравяме обаче, че средния план е не само от растения а и от камъни и корени.  В известен смисъл е може би е по-добре да обмисляме един акваскейп с термини като "обекти", "части" или "цвят" вместо "растения", "камъни" и "корени".

Много често като среден план в японските аквариуми се използва Анубиас.  Пред него се посаждат ниски растения, но както отбелязах, не просто отделени от основната идея,  а често със стърчащи тук таме отделни дребни листа от Е. тенеллус или Елеохарис, за да се придаде чувство на единност.

8. Обща тема

 


Изглежда че японските аквариуми винаги са на някаква тема и на нея се подчиняват всички живи и неживи елементи в аквариума.  Ярко оцветени и динамични риби се комбинират с ярко зелени "поляни" и "хълмове" за да се създаде чувство на простор.  Елегантен и прост аквариум съдържащ само няколко вида растения и само един вид камъни не се заселва с група шарени гупи.

9. Сезонни аквариуми


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понякога японците избират такива растения, че растежа и развитието им да наподобява природните сезони по цвят и пищност.

10. Имитация на природни гледки

 


Обикновено японските аквариуми имитират природни гледки наблюдавани отвисоко или отдалеч.  Камъните се подреждат подобно на планини или скали, корените са като паднали стари дървета, а растенията са флората.  Често има символични имитации на това как живата природата завладява неживата, но това се прави изключително финно и естествено.

В заключение пак ще повторя това което казах преди - японските правила на акваскейпинга не са нещо изобретено от Амано или друг акварист, а са просто заимствани от вековното им изкуство, култура и градинарство.

--Николай