Информация за PPMD торове за растения - описание, дозиране

От didoПри изготвянето на торове за растенията в домашни условия,  се налага изчисляване на количествата на отделните съставки. Реших да напиша тази информация, защото и за мен е полезна,  а не ми се щрака по калкулатора всеки път :-)


Торове, с които внасяме калий:име: Калиев дихидрогенфосфат

формула: KH2PO4

pH: 4.5

плътност: r=2.3 г/см3

тегловно съдържание: калий K = 28.7%, фосфати PO4 = 69.8%, фосфор P = 22.7%

комбиниран тор: да, внася допълнително фосфати(фосфор)

разтворимост: разтворим

токсичност: слабо токсичен

забележка: използва се като тор в земеделието,  има фунгицидни свойства

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: калий К с 2.87 мг/л, фосфати PO4 с 6.98 мг/л, фосфор P с 2.27 мг/лиме: Калиев карбонат

формула: K2CO3   

pH: 11.3

плътност: r=2.3 г/см3

тегловно съдържание: калий K = 56.5%, карбонати СО3 = 43.5%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: дразни кожата

забележка: алкален буфер, внася допълнително карбонати

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: калий К с 5.67 мг/л, карбонти СO3 с 4.35 мг/лиме: Калиев нитрат

формула: KNO3

pH: 7

плътност: r=2.1 г/см3

тегловно съдържание: калий К = 38.7% , нитрат NO3 =  61.3%, азот N = 13.8%

комбиниран тор: да, внася допълнително нитрати

разтворимост: разтворим

токсичност: дразни кожата

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: калий К с 3.87 мг/л, нитрати NO3 с 6.13 мг/л, азот N с 1.38 мг/лиме: Калиев сулфат

формула: K2SO4

pH: 7.5

плътност: r=2.7 г/см3

тегловно съдържание: калий К = 44.9% , сулфат SO4 = 55.1% , сяра S = 18.4%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: дразни кожата

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: калий К с 4.49 мг/л, сулфати SO4 с 5.51 мг/л, сяра S със 1.84 мг/лиме: Калиев хлорид

формула: KCl

pH: 5-8

плътност: r=2 г/см3

тегловно съдържание: калий К = 52.4%, хлор Cl = 47.6%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: дразни кожата

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: калий К с 5.24 мг/л, хлор Cl с 4.76 мг/лТорове, с които внасяме калций:име: Калциев карбонат

формула: CaCO3

pH: 8-8.5

плътност: r=2.7 г/см3

тегловно съдържание: калций Са = 40%, карбонат СО3 = 60%, въглерод С = 12% C

комбиниран тор: -

разтворимост: много трудно разтворим, разтворимостта нараства в кисела среда – примерно богата на СО2 вода

токсичност: безопасен

забележка: алкален и карбонатен буфер – повишава kH и gH, стабилизира pH към неутрално до слабо алкално

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: калций Ca с 4 мг/л, карбонати CO3 с 6 мг/л, въглерод С с 1.2 мг/лТорове, с които внасяме магнезий:име: Магнезиев сулфат хептахидрат (английска сол)

формула: MgSO4.7H2O

pH: 6.5-7

плътност: r=1.7 г/см3

тегловно съдържание: магнезий Mg = 9.9%, сулфат SO4 = 39%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: безопасен

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: магнезий Mg с 0.99 мг/л, сулфати SO4 с 3.9 мг/лиме: Магнезиев хлорид хексахидрат

формула: MgCl2.6H2O

pH: 6.5

плътност: r=1.6 г/см3

тегловно съдържание: магнезий Mg = 11.9%, хлор Cl = 34.9%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: безопасен

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: магнезий Mg с 1.2 мг/л, хлор Cl с 3.5 мг/лТорове, с които внасяме фосфати (фосфор):име: Натриев дихидрогенфосфат дихидрат

формула: NaH2PO4.2H2O

pH: 4.5-5

плътност: r=1.9 г/см3

тегловно съдържание: натрий Na = 14.7%, фосфат PO4 = 60.9%, фосфор Р = 19.8%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: слабо токсичен

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: натрий Na с 1.5 мг/л, фосфати PO4 с 6.1 мг/л, фосфор Р с 2 мг/лиме: Динатриев хидрогенфосфат додекахидрат

формула: Na2HPO4.12H2O

pH: 9

плътност: r=1.5 г/см3

тегловно съдържание: натрий Na = 12.7%, фосфат PO4 = 26.4%, фосфор Р = 8.6%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: слабо токсичен

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: натрий Na с 1.3 мг/л, фосфати PO4 с 2.6 мг/л, фосфор Р с 0.9 мг/лиме: Тринатриев фосфат додекахидрат

формула: Na3PO4.12H2O

pH: 11.5

плътност: r=1.6 г/см3

тегловно съдържание: натрий Na = 18.1%, фосфат PO4 = 25%, фосфор Р = 8.2%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: дразни кожата, средно токсичен

забележка: -

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: натрий Na с 1.8 мг/л, фосфати PO4 с 2.5 мг/л, фосфор Р с 0.8 мг/лТорове, с които внасяме нитрати:виж - Торове, с които внасяме калий: Калиев нитратиме: Натриев нитрат

формула: NaNO3

pH: 7

плътност: r=2.2 г/см3

тегловно съдържание: натрий Na = 27%, нитрат NO3= 73%, азот N = 16.5%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: дразни кожата, слабо токсичен

забележка: силен окислител, , лесно запалим, използва се като хранителна добавка - консервант

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: натрий Na с 2.7 мг/л, нитрати NO3 със 7.3 мг/л, азот N с 1.7 мг/лТорове, с които внасяме бор:име: Натриев тетраборат декахидрат (боракс)

формула: Na2B4O7.10H2O

pH: 9.5

плътност: r=1.7 г/см3

тегловно съдържание: натрий Na = 12.1%, бор B = 11.3%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: слабо токсичен

забележка: реагира бурно с калий/калиеви соли.

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: натрий Na с 1.2 мг/л, бор B с 1.1 мг/лДруги:име: Натриев хидрогенкарбонат (сода за хляб)

формула: NaHCO3

pH: 8.3

плътност: r=2.2 г/см3

тегловно съдържание: натрий Na = 27.4%, хидрогенкарбонат HCO3 = 72.6%

комбиниран тор: -

разтворимост: разтворим

токсичност: безвреден

забележка: карбонатен буфер, повишава kH, стабилизира pH към неутрално до слабо алкално

дозиране: 1 грам разтворен в 100 литра вода повишава съдържанието на: натрий Na с 2.7 мг/л, хидрогенкарбонат HCO3 със 7.3 мг/л