Болестите в аквариума

БОЛЕСТИТЕ В АКВАРИУМА


   Колкото и да е грижовен всеки акварист, понякога в аквариума може да попадне отровно вещество или причинител на заразяване. В добре поддържани аквариуми с редовно опреснявана вода, спазване на карантинния период за новите обитатели и правилното хранене и боравене с храните, заболяванията са рядкост.
   Болестите могат да бъдат разделени на няколко групи:
             - Наследствени болести;
            - Болести предизвикани от неправилни грижи за аквариума;
            - Болести предизвикани от плесени, бактерии, вируси и паразити.

   Наследствените болести при рибите са сравнително малко. При аквариумните рибки, особено при селекционните форми, понякога се получават различни дефекти и уродства. Засягат се вътрешни органи или външният вид на рибата. Раждат се риби с деформирани глави, гръбнак, без перки, слепи и др. Често се случва да има безплодие или отклонения от видовото характерно поведение, което прави размножаването невъзможно. Някои дефекти във външния вид се използват за селекция на необичайни форми и цветове. Дали е правилно да се правят тези селекции е често дискутиран въпрос. Отговорността е персонална за всеки акварист. Едно обаче е ясно. Необходимо е не плодните, неподходящите, некрасивите, нездравите да се отстраняват чрез строг подбор. Хибридните форми също са нежелани и такива рибки трябва да живеят изолирано, да не се допускат за размножаване, за да може да се запазят чисти естествените или селекционирани форми. Естествено понякога се използват хибриди за създаване на нов вид. Дали това е правилно и разумно е въпрос на друга тема. Важното е, че по-принцип тези форми са по-податливи на заболявания.

   Болестите предизвикани от неправилни грижи не са малко. Много от по-неопитни акваристи пренебрегват някои от правилата при отглеждането на рибите. Спокойствието или липсата на проблеми за момента ги успокоява и те смятат, че полагането на повече усилия е излишно. Това разбира се не е така. Проблемите назряват и в един момент избухват с голяма сила. Следват различни заболявания, в повечето случаи по няколко наведнъж, които аквариста се чуди как да овладее.
   
     Аноксия (кислороден глад)
      Разтворимостта на Кислорода при повишаване на температурата на водата се понижава. Прекомерно гъста растителност или населен с рибки аквариум може да доведе до тяхното измиране, особено нощно време когато не само рибките , но и растенията дишат кислород от водата. Като извод се налага, че внимателно трябва да преценим какви и колко обитатели ще поставим в аквариума, така че да нямаме проблеми с “кислороден глад”. При аварийни ситуации, за обогатяване на водата с кислород, може да използваме Кислороден прекис (15% - тен разтвор  1г/1л).

      Киселинна болест (Ацидоза)
      За безопасни стойности на pH , при сладководните водни обитатели, се счита нивото 5,5. По-ниските стойности са опасни. При Киселинна болест рибките извършват кръгови движения, отказват храна, хрилните капачки  леко се отварят и се засилва отделянето на слузесто подобно вещество. Ако не вземете бързи мерки рибката бързо ще умре.

      Основна болест (Алкалоза)
      Дълъг престой на рибките Ви във вода с pH по-висока от 9 предизвиква в тях Алкалоза. Често това заболяване се появява в аквариумите на тези любители, които не могат да намерят разумно съотношение между броя на рибките и растенията. Жаждата за повече рибки в аквариума може да доведе до неговото съсипване. При процеса на фотосинтеза и дишане, в пренаселените аквариуми се получава допълнително отделяне на CaCO3, който се полепва, като тънка бяла пелена по повърхността на листата на растенията и стените на аквариума. В крайна сметка това съединение се преработва от растенията до Ca(OH)2 , което рязко повишава pH. По този начин масовото измиране на рибките през идващата нощ е гарантирано. При аварийна ситуация от подобен род, предотвратяването на катастрофата може да се постигне с Натриевдихидрофосфат или Калиевдихидрофосфат (50г на 100л) или ако не можете да намерите “такова нещо” вземете един сифон за газирана вода и го изцъркайте в аквариума.
Внимание!
Помнете, че прехода от основна към кисела среда на аквариумната вода не бива да става рязко. Максимално допустимата скорост е 0,3-0,5 pH / 2 часа. Колкото по-плавно стане прехода, толкова по-вероятно е да не загубите нито една рибка.


      Неправилно хранене
      Обилната и еднообразна храна в пренаселен аквариум и ред други фактори довежда до изменения на вътрешните органи. Запекът и Воднянката при рибките много често са в резултат дегенерацията на червата и сърцето. Отделянето на дълги, нишковидни екскременти е следствие от сериозно прехранване. Хроничното протичане на тези болести променя в рибките координацията на движенията им (главата започва да се държи нагоре), раздуване на коремната област и общо отравяне. Гладна смърт може да настъпи и от прехранване. Колкото повече храна поглъщат рибките, толкова по-малко хранителни вещества се усвояват от организма им, като е възможно дори, усвояването съвсем да спре и тогава храната се превръща в отрова. Понякога се случва, в замърсена вода, раздразнената “странична линия” на рибката да накара организма да отделя слузесто вещество, натрупващо се и приличащо на много тънки бели червейчета. Най-често те се появяват около главата и по тялото. След време на мястото на одраскване по тялото на рибката, се образуват малки язвички, които когато се запушат със слуз и боклуци се превръщат в истински кратери. Такива симптоми се забелязват при по-едрите видове(златни риби), защото при малките просто се оставят без внимание.

      Малокръвие (Анемия)
      Най-често Анемия се развива при големи риби живеещи в тесни аквариуми със слаба аерация и само механично пречистване на водата. Предпоставки за развитие на тази болест има при липса на достатъчно белтъци, витамини и аминокиселини в храната. Външните белези на Анемията се изразяват във вяли движения на рибките, лош апетит и нарастваща дистрофия. Възможно е Анемията да бъде причинена от паразити (бактерии), като Cryptobia, Trypanosoma и др.
 
       Амонячно отравяне (Ацидемия)
      Възниква в резултат на продължително пребиваване на рибките в среда наситена с Амоняк. В такава среда се нарушава преноса на Кислород от Хемоглобина, окраската потъмнява, нарушава се координацията на движенията, рибките изкачат от водата и умират. С повишаване на pH концентрацията на Амоняк също нараства, като при снижаване количеството на разтворен кислород токсичността още повече се увеличава.
[a]test[/a]
      Нитратно отравяне
      Специфични признаци няма - може да се наблюдават признаци, характерни за общо отравяне:
Бледа окраска, безпокойство, загуба на апетит, постепенно изтощение, ускорено движение на хрилете, свити плавници, вялост.
      Причини: Лоша грижа за рибките - особено прехранване или пренаселване на аквариума, съчетано с нерегулярна смяна на водата.
      Лечение: Отстраняване на причините за повишеното съдържание на нитратите. (концентрация под 20 мг./л.)
[a]boza[/a]
      Нитритно отравяне
      Симптоми на остро нитритно отравяне:
      Учестено дишане, рибите стоят на повърхността на водата и дишат трудно. При малките рибки (като големина, не като възраст) се наблюдават спазми (гърчове). Тъканта на хрилете, вместо здрав ярко-червен цвят, могат да станат с друг - от виолетов до кафяв.
      Причини: Като при амонячно отравяне.
Предотвратяване: Биологична филтрация и грижа за водата. Концентрацията трябва да е 0.
      Лечение: Най-добрият вариант е да се премести рибата в аквариум без нитрити. Или (ако рибите понасят сол) 1 г./10 л. вода - съществено снижава токсичността на нитритите.

      Газова емболия
Рязкото променяне на налягането (при понижаване), довежда до отделяне на разтворените газове в кръвта и тъканите на рибката, в свободно състояние под формата на малки мехурчета (емболии). Тези мехурчета са пагубни за кръвоносната система и органите, на практика рибката умира от задушаване поради невъзможност да се пренася кръв по кръвоносната система. Затова при транспортиране на рибки, разпечатване на затворени обеми с рибки или пускане на рибки в среда бедна на кислород, трябва да действаме внимателно. При частична подмяна водата в аквариума с нова, ако не сме взели мерки по де хлориране и дегазиране е възможно да се получи ефект на Газова емболия. Симптомите са плуване на рибите на страни, появяване на мехурчета под люспите и около очите.

      Отравяне с въглероден диоксид
      При концентрация над 30 мг/л. Получава се при специално подаване на CO2 от собственика на аквариума.
      Симптоми: Рибата диша бързо и тежко, стои на повърхността.
      Лечение: Спира се подаването на CO2, засилва се аерацията. Може да се добави 3% водороден прекис 20 мл/100 л. вода.      Болестите предизвикани от плесени обикновено са причинени от сапрофитните водни плесенни гъбички (Saprolegniaceae), които раста по гниещите животински и растителни остатъци, но има и други опасни плесени. Не съществува аквариум без спори от гъбички. Плесенните гъбички са обикновено вторични инфекции в повредените тъкани. Трябва да се знае, че плесените често съпровождат бактерийни кожни заболявания и бактерийно разпадане на перките. В тези случай се лекуват първичните бактериални инфекции, а вторичното плесенясване ще изчезне само.

      Сапролегниоза
      Видовете от рода Saprolegnia и Achlya се превръщат лесно в паразити.. Нападат както тялото, така и вътрешностите на рибите. Развиват се навсякъде, където има недостиг на кислород под влияние на натрупаната гниеща органика. Такава има при прехранване, недостатъчно аериране, липса на опресняване на водата или недостатъчна такава. Липса на биологична филтрация. Плесените могат да поразят и здрави риби, които имат механични увреждания на целостта на кожата или дори само на защитния слузест слой, получени в следствие на агресия или отъркване в поставен в аквариума неподходящ предмет.
      Симптоми:
      Лечение:
       При по слаба инфекция помага продължителна баня в трипафлавин или с малки количества малахитово зелено. При големи инвазии се употребяват антибиотици. Ползването на лекарства на специализираните фирми за акваристика също дава добри резултати.

      Бранхиомикоза (Хрилно гниене)
      Branchiomyces sanguinis
      Опасна патогенна гъбичка, предизвикваща тежко заболяване по хрилете на рибите. Най-често засяга млади риби.
      Симптоми:
      Рибите плуват бавно. Не реагират на храна, хрилете им са набъбнали, сраснали и по-тъмни от обикновено, с по-светли краища. Увеличено е отделянето на слуз и хрилните капачета се повдигат и се отдалечават от хрилете. Типично е вторично заразяване с плесени, с което състоянието на рибката още повече се влошава. Дишането им е затруднено и те бавно умират.
      Лечение:      Ихтиофоноза
      Много опасно гъбно заболяване. Заболяват всички сладководни и морски риби.
      Симптоми:
      Най-често се образуват цисти в черния дроб, бъбреците и полезните жлези на рибата. Те обикновено са ограничени с тъмен пигмент. Диагностирането е изключително трудно. Рибите могат да имат както изпъкнал, така и издут корем.
      Лечение:

      Язвена болест (ихтиоспоридиум)
      Това заболяване може да бъде предизвикано и от камшичестите от рода Spironucleus и от някои спорови.
      Симптоми:
      Поразените от Ichthyosporidium риби, имат набръчкана кожа поради настръхването на люспите, по които се образуват възелчета и малки язви. Рибите често движат перките си не координирано, което обаче може да е причинено от хиповитаминоза В1.
      Лечение:

      Афлатоксикоза
      Причинява се плесента Aspergillus flavus. Напада храни съхранявани в неподходящи или влажни условия. Върху такива храни често се образува жълта плесен, която е в състояние да синтезира много химични съединения някои, от които са изключително канцерогенни. Афлатоксинът образуван от плесента причинява карцинома или хепатома на черния дроб на рибите. Веднъж развил се ракът е нелечим. Афлатоксикозата е опасна и за човека. Вдъхването на плесенния прах може да има фатални последствия, тъй като причинява белодробен рак.
Можем да предпазим нас и рибите, като съхраняваме грижливо храната. Тази, на която е изтекъл срока на годност или имаме съмнения, трябва да се унищожи като се изгори.


      Бактериите са едноклетъчни организми, които нямат клетъчно ядро. Много от тях причиняват сериозни заболявания по рибите. Поставянето на точна диагноза е трудно.
Нитратно отравяне
Специфични признаци няма - може да се наблюдават признаци, характерни за общо отравяне:
Бледа окраска, безпокойство, загуба на апетит, постепенно изтощение, ускорено движение на хрилете, свити плавници, вялост.
Причини: Лоша грижа за рибките - особено прехранване или пренаселване на аквариума, съчетано с нерегулярна смяна на водата.
Лечение: Отстраняване на причините за повишеното съдържание на нитратите. (концентрация под 20 мг./л.)

Нитритно отравяне
Симптоми на остро нитритно отравяне:
Учестено дишане, рибите стоят на повърхността на водата и дишат трудно. При малките рибки (като големина, не като възраст) се наблюдават спазми (гърчове). Тъканта на хрилете, вместо здрав ярко-червен цвят, могат да станат с друг - от виолетов до кафяв.
Причини: Като при амонячно отравяне.
Предотвратяване: Биологична филтрация и грижа за водата. Концентрацията трябва да е 0.
Лечение: Най-добрият вариант е да се премести рибата в аквариум без нитрити. Или (ако рибите понасят сол) 1 г./10 л. вода - съществено снижава токсичността на нитритите. Важна добавка: Ако сменяте водата в аквариума с цел понижаването им, се сменя най-много 1/4 от водата. Следващата смяна е най-рано след 5-6 часа.

Отравяне с въглероден диоксид
При концентрация над 30 мг/л. Получава се при специално подаване на CO2 от собственика на аквариума.
Симптоми: Рибата диша бързо и тежко, стои на повърхността. Рибката умира бързо от рязкото изменение на pH.
Лечение: Спира се подаването на CO2, засилва се аерацията. Може да се добави 3% водороден прекис 20 мл/100 л. вода.