Как да разберем от какво са болни рибките

КАК ДА РАЗБЕРЕМ ОТ КАКВО СА БОЛНИ РИБКИТЕ

   Аквариумните рибки, както всички други обитатели на нашата планета боледуват. Ранното и точно поставяне на диагноза е от решаващо значение за успешното лечение.
   За неспециалиста е трудно да разпознае болестите, тъй като в аквариума условията за наблюдение не са много добри. Извън водата пък рибата се държи неестествено и скоро умира. Също така промените в поведението на рибите или другите видими прояви на болестта, или отравянето могат да бъдат сходни, дори еднакви.
   Трябва да се поставя колкото се може по-правилна диагноза, за да може намесата ни да е   успешна и категорична. Въпреки това в повечето случаи аквариста поставя диагнозата сам.   Помагат му следните прояви на рибите или промените в поведението и вида им:

   Внезапно измиране на риби, на някои видове, на възрастова група или на група риби с определена големина.
      - отравяне с СО2, амоняк, нитрити, недостиг на кис¬лород;
      - отравяне с метали - мед, цинк, алуминий, сребро и др.;
      - отравяне с феноли, инсектициди, хербициди, ни¬котин, алкохол, органични разтворители;
      - отравяне с развалена или отровна храна.

   Не координирано плуване, свързано с конвулсивни движения, резки удари срещу стените на аквариума, изскачане над повърхността.
      - прекалено високо или ниско рН;
      - отравяне с инсектициди.

   Затруднено дишане, поемане на въздух над водата, ускорени дихателни движения с хрилете, неправилно дишане.
      - недостиг на кислород;
      - отравяне с амоняк или нитрити в зависимост от рН;
      - масово паразитно заболяване на хрилете.

   Ускорено дишане, поведението на рибите нормално.
      - недостиг на кислород;
      - повишено съдържание на нитрити;
      - прекалено висока температура за дадения вид;
      - заболяване на хрилете.

   След първоначалното безпокойство рибите започват да търсят скришни места до повърхността, телата им се оцветяват по-ярко и те умират.
      - отравяне с СО2;
      - отравяне с органични отрови.

   В кожата има малки мехурчета с газ, които се пукат, ако рибата се извади от водата.
      - пресищане на водата с газове.

   Конвулсивни движения на рибите в аквариума, заставане с главата нагоре, поява на апатия, на тъмни петна по тялото.
      - Trypanosoma;
      - Cryptobia;
      - Sanguinicoia;
      - Sporozoa;
      - Ichthycsporidium;
      - Mycobacterium.

   Конвулсивни движения, главата и опашката по-тъмни, в средата тялото по-бледо, събиране на течност в коремната кухина, събиране на газове и червата.
      - повишено съдържание на нитрити, съпроводено с бактериална инфекция.

   Рибите са бавни, унили, апатични, при ловене с ръце не бягат.
      - Cryptobia;
      - Trypanosoma и Trypanoplasma.

   Неспокойствие и отъркване на рибите в предме¬ти, растения и други, перките са свити или слепнали, имат белезникави налепи по тялото.
      - Ichthyobodo, Trichodiny, Chilodоnella, Icthyophthirius и други паразити.
      - бактериална инфекция;
      - плесенни (гъбни) болести;
      - неподходящо рН;
      - високи нива на нитрати, нитрити.

    Екскрементите са белезникави до бели, висят дълго на аналния отвор.
      - Capillaria;
      - Spironucleus.
 
   Изкривен гръбнак при възрастните риби.
      - Camallanus:
      - Sporozoa, Plistophora;
      - Mycobacterium;
      - Ichthyоcsporidium.

   Телесната кухина е увеличена от водянка.
      - Ichthyоcsporidium;
      - бактериална инфекция при увеличено съдържание на нитрити;
      - увреждане или инфекция на бъбреците;
      - инфекциозен асцит.

   Изпъкнали очи (екзофталмус).
      - отравяне с нитрити;
      - Ichthyоcsporidium;
      - Mycobacterium
      - Diplostomum (метацеркарии);
      - инфекциозен асцит;
      - Acanthocephala.


   Рибите са постоянно бледи.
      - много светло дъно, прекомерно осветяване на аквариума;
      - недостиг на скривалища при видове, които водят потаен начин на живот;
      - прекалено висока или ниска температура;
      - неподходяща вода (твърдост, рН, алкалност);
      - прясна вода;
      - хронично отравяне.

   Целите риби са тъмни, дори черни. Промяната в цвета се дължи на:
      - Ichthyоcsporidium;
      - Mycobacterium;
      - Spironucleus;
      - Melanosarcom;
      - отравяне.

   Прозират светли, кафеникави, жълтеникави, белезникави и сивкави петна по тялото на рибата.
      - Plistophora;
      - може да се предизвика и всякакви бактерии.

   Белезникава уста.
      - Flexibacter.

   Настръхване на люспите на отделни места или по ця¬лото тяло.
      - Flexibacter columnaris;
      - инфекциозен асцит;
      - отравяне с развалена храна.

   Преките се накъсват. Различни части от тялото са покрити с малки или по-големи петна с нишковидни форми.
      - Saprolegnia;
      - Achlya.

   Перките се накъсват. Различни части от тялото са покрити с малки или по-големи петна с нишковидни форми, но белите нишки са единични, много фини и често се подават под люспите.
      - Flexibacter;
      - Spironucleus.

   По перките или по цялото тяло има прозрачни твърди мехурчета, големи до 2 мм, които трудно се отстраняват.
      - Lymphocystis (когато са бистри);
      - Sporozoa (когато се белезникави).

   Перките се разнищват, лъчите им се разпадат или чупят.
      - Flexibacter;
      - различни бактериални инфекции;
      - Mycobacterium.

   Малки вдлъбнатини на тялото, особено на главата. Често тези язви са покрити със слой слуз.

      - Hexamita (Octomitus);
      - Spironucleus;
      - Ichthyоcsporidium.

   Навсякъде по тялото се появяват плоски червени яз¬ви с различна големина и с белезникави или тъмни ръбове.
      - Aeromonas salmоnicida;
      - Aeromonas hydrophyla, Pseudomonas fluorescens;
      - Vibrio sp.;
      - Ichthycsporidium;
      - Haemophilus piscium.

   Очите са белезникави, често настъпва слепота.
      - увреждане на окото от двувалентно желязо (само при рН под 7);
      - начало на плесенясване;
      - бактериална инфекция.

   Клепачите на очите са белезникаво помътнели.
      -   Diplostomum (метацеркарии).

   Кожата на рибата е разнищена, почервеняла и слузеста.
      - неподходящо рН на водата;
      - Ichthyobodo;
      -бактериална инфекция.

   Перките, тялото, хрилете са покрити с достигащи до 1 мм бели точки (ихтиофтириаза).
      - Ichthyophthirius (в сладка вода);
      - Cryptocaryon (в солена вода);

   Както ихтиофтириаза, но белите точки са по-малки, не надвишават  0,1 мм.
      - Ainyloodinium.

    По тялото или под люспите има ракообразни, големи 5 - 13 мм, с форма на малки костенурки, с твърда черупка, плътно притиснати към рибата. Върху кожата на рибата има добре видими убождания, които в началото са възпалени, червеникави, а по-късно сиво-бели.
      - Argulus (шаранова въшка).

   На някои места по тялото „се веят" или увисват прозрачни, различно дълги торбички с дребни яйчица.
      -   Lernaea, Ergasilus и други паразитни ракообразни.

 Когато рибата е спокойна, от ануса и се подават розови червеи (преди всичко при живородките).
      - Camallanus.