Азотният цикъл

Азотният цикъл


Някои го наричат биологичен цикъл, процесът на нитрификация, нов синдром на аквариума или дори на началния цикъл. Всичко това се обединява под едно име Азотен цикъл.

Този цикъл е много важен за една стабилна биологична система, каквато е нашия аквариум. Процесът може да отнеме от 2 седмици до 2 месеца. Това е от жизненоважно значение за всеки, който планира да отглеждат риби в аквариума си. Най-добрият начин да се следи азотния цикъл е с комплект аквариумни тестове- тест за амоняк, нитрити, нитрати и рН.

Тествайте аквариумната вода всеки ден. Първоначално ще забележите нарастващите нива на амоняк. През тези седмици, докато узрява вашият аквариум, се забелязва, как нивата на нитрати и амоняк постепенно спадат. Когато вече не откривате нитрати и амоняк в аквариума си, може да пуснете вашите рибки. Условията които са се създали са благоприятни за тях.


Ролята на бактериите в кръговрата на азота

В почвата около 99% от азота се среща в органична форма (протеини, нуклеопротеиди, аминозахари, аминокиселини и карбамиди) и само около 1% под формата на минерали (NH3, NO3 и NO2). В атмосферата азотът се намира или в елементарна форма или във формата на азотни окиси (N2, N2O, NO). Микробиологичното преобразуване на азота преминава през няколко фази. Те обаче са части от азотния цикъл, при които постоянно и едновременно протичат процесите на минерализация и имобилизация. Минерализирането на органичните вещества (амонификацията) се извършва с помощта на амониевите йони (амоний) -NH4+ и чрез тяхната оксидация се образуват нитрати (нитрификация). И двата процеса са много важни от гледна точка храненето на растенията и на някои микроорганизми, които усвояват азота от амоняка и нитратите за да го вградят отново в органични азотни вещества. Една част от нитратите, при анаеробни условия, се превръщат в газ и се отделят от почвата в атмосферата под формата на елементарен азот (денитрификация).
Нитрификация: Нитрификацията е част от азотния цикъл, при който по микробиологичен път протича преобразуването на амониевия азот в нитратна и нитритна форма.

Процесът на нитрификация протича в две фази, които са свързани помежду си и протичат едновременно. През първата фаза амонякът се окислява до нитрити. Втората фаза обхваща окислителната реакция на нитрите. Нитрификацията зависи най-вече от рН на аквариумната вода, съдържанието на органични вещества в нея, наличието на кислород и температурата. Реакцията на средата оказва значително влияние върху образуването на нитратите. Протича най-бързо при неутрална вода, чието рН е 6,6 – 7. Ако вашата вода е алкална, амониевите йони (NH4+) се натрупват като пречат за преобразуването на NO2 в NO3 .

Денитрификация (отделяне на нитратите от почвата)

След образуването на нитратите биологичният кръговрат на азота продължава с процесите на метаболизма на растенията и микроорганизмите. Този процес се нарича денитрификация. Обикновено под денитрификацията се разбира процеса на редукция на нитратите, който се извършва по различен начин. Асимилационна денитрификация извършват растенията, водораслите, бактериите, и гъбите, които използват нитратите като асимилати и ги преобразуват в амонячна форма, а след това ги включват в биосинтеза на аминокиселините. При отсъствие на кислород, азотът преминава в нитритна или амонячна форма. При тези процеси азотът не излиза от системата, но се включва в по нататъшния биоситнез. Истинската денитрификация е един ензимен процес, при който се извършва редукция на нитрата, който преминавайки през нитритната форма стига до газообразния азот, отделящ се от почвата (NO3--NO2--NO--N2O--N2).

И за да не ви звучи толкова сложно, ще обобщим:

Етап 1 Амонякът присъства в аквариума от изпражненията на рибите и разлагането на излишната храна. Те се разпадат на амоний и амоняк. Амоният не е вреден за тропическите риби, но амонякът е. Дали отпадъците ще се превърнат в амоний или амоняк, зависи от нивото на рН на водата. Ако рН е под 7, вие ще имате амоний. Ако рН е 7 или по-високо ще е амоняк.

Етап 2 Започва развиването на  бактерии, наречени nitrosomonas, които се свързват с амоняка в аквариума и го окисляват до неговото елиминиране. Вторичният продукт, който се получава след окисляването на амоняка, се нарича нитрити. Те са толкова токсични за вашите рибки, колкото и амоняка. Нитритите нарастват в края на първата седмица или във втората след стартиране на аквариума.

Етап 3 Следващата бактерия необходима за нашия цикъл се нареча nitrobacter. Нейната роля е превръщането на нитритите в нитрати. Нитратите в малки количества не са толкова вредни за тропическите рибки. Най-бързият начин да отървете вашия аквариум от нитрати е да направите частична смяна на водата. Освен смяна на водата има и други методи за контрол на нитратите в аквариума. Живите растения в сладководния аквариум усвояват тези нитрати. В морските аквариуми функцията на растенията се поема от живите камъни и пясъка, в който съществуват анаеробни зони, където има заселени денитрифициращи бактерии. Те неутрализират нитратите до безвреден  газ - азот, който свободно излиза до повърхността  на водата в аквариума.

Азотният цикъл в нашия аквариум може да се стартира по два начина:

Първият е с вкарване на рибки в аквариума. Не е най-препоръчваният метод, т.к рибата е изложена на много стресови фактори- високи нива на амоняк, нитрити, нитрати... За сладководен аквариум се предпочита да се използва зебра данио, като се посочва, че това е най издръжливата рибка.

Вторият метод е използването на храна за рибки, парче сурова риба или сурови скариди. При разлагането си, те започват да отделят амоняк.

Третия метод е с използването на чист амоняк.

У нас най-използваните методи за стимулиране на азотния цикъл са два: Използване на грунд и вода от аквариум с работещ азотен цикъл, които биха ускорили процеса. И използването на посочената рибка по горе.

Днес на пазара се предлагат препарати на различни фирми, които съдържат тези нитрифицираци бактерии. Целта им е да се зародят по бързо във филтъра и грунда.

И за да можете да вникнете по добре в това което сме написали и обобщили, ще ви представим схемичка, която ще скъси с ½ всичко което е написано до тук. 


Азотен цикъл - обяснение