Торене по метода на приблизителните показатели

Какво представлява методът?


    Методът на Приблизителните показатели (Estimative Index) е създаден от Том Бар, да бъде прост метод за дозиране на хранителни вещества в растителните аквариуми, без да се налага стриктен контрол над нивата на хранителните вещества, чрез тестове. В основата на метода лежи дозирането на аквариума с лек излишък от хранителни вещества през седмицата, за да се предотврати изчерпването им и накрая на седмицата се прави голяма смяна на вода, за да се предотврати натрупването им. По този начин може да се направи близко приближение или „Приблизителни показатели” на нивата на хранителните вещества през цялата седмица, тъй като знаем какво е добавяно и какво се премахва със смяната на водата. Методът на Приблизителните показатели работи най-добре при силно осветени, растителни аквариуми, но може да бъде адаптиран и за слабо осветени аквариуми, като се намалят дозите. Този метод осигурява нужните на растенията хранителни вещества и предотвратява липсите. По този начин растенията растат добре и подтискат появата на водорасли.

    Наторяващите съставки са макро елементите – Азот (N), Фосфор (P), Калий (К) и микро елементите (Бор (В), Въглерод (С), Калций (Са), Хлор (Cl), Мед (Сu), Магнезий (Mg) и т.н.), които са включени в голяма част от фирмените торове.
Процесът на дозиране е много прост. Всеки ден (по-рядко за слабо осветени аквариуми) се дозират торовете според основните таблици, базирани на големината на аквариума. В края на седмицата се прави 50-процентна смяна на вода, за да се нулира съдържанието на хранителни вещества в аквариума. След това процесът се повтаря. 50-процентната смяна на вода е само препоръка и не е задължително да се спазва стриктно, но колкото по-голяма е смяната, толкова по-точни ще са приближените нива на хранителните вещества.

Какво трябва да се купи?


Калиев нитрат
Калиев фосфат (едноосновен)
Микроелементи – могат да бъдат от тор тип „Направи си сам” или фирмен продукт, например Tropica Plant Nutrition.
В зависимост от качеството на водата от водоизточника ви, вероятно може да ви потрябват и:
Калиев сулфат – по принцип чрез Калиевия нитрат и Калиевия фосфат се внася достатъчно Калий, но някои акваристи обичат да добавят и малко повече.
Магнезиев сулфат (Английска сол) – добавя се, ако чешмяната ви вода е бедна на Магнезий.
Повишител на GH – ако имате много ниско GH, например по-малко от 3, този препарат ще помогне, като внесе Калций и Магнезий.

Как се използват химикалите?


    Има два начина за дозиране на хранителните вещества – да си направите собствен препарат от нужните химикали или да ги добавяте сухи, като използвате стандартна лъжица. При направата на собствен препарат пропорциите трябва да бъдат следните:
Калиев нитрат – 40гр в 500мл вода. Добавянето на 10мл от разтвора на 100Л вода, дава 5ppm нитрати.
Калиев фосфат – 15гр в 500мл вода. Добавянето на 5мл от разтвора на 100Л вода, дава 1ppm фосфати.
Калиев сулфат – 55гр в 500мл вода. Добавянето на 10мл от разтвора на 100Л вода, дава 5ppm Калий.
Магнезиев сулфат – 70гр в 500мл вода. Добавянето на 50мл от разтвора на 100Л вода, дава 7ppm Магнезий.

Препарат за микроелементи:
15гр Стабилизирана смес от микроелементи (7% Fe, 1.3% B, 2% Mn, 0.06% Mo, 0.4% Zn, 0.1% Cu)
250мл дестилирана вода
0.5мл нормална солна киселина

    Възможно е да смесите разтворите в една бутилка, с изключение на препарата за микроелементи, тъй като в зависимост от използвания стабилизатор, желязото може да взаимодейства с фосфатите. По принцип е по-добре разтворите да се държат в самостоятелни бутилки, докато се натрупа опит с дозирането.
NB. Препоръчително е разтворите да се правят с обратно осмозна вода или с дейонизирана вода, но при липсата на такива не е проблем и използването на чешмяна вода.

Дозиране


    Следват основните насоки за дозиране, според големината на аквариума. Количествата на разтворите са изчислени според дадените по-горе рецепти.

38-76 литра
10ml разтвор или 1/8 чаена лъжица KNO3 - 3 пъти на седмица
5ml разтвор или 1/32 чаена лъжица KH2PO4 – 3 пъти на седмица
2ml разтвор или 1/32 чаена лъжица K2SO4 – 3 пъти на седмица
2ml разтвор или 1/32 чаена лъжица Микро елементи -  3 пъти на седмица

76-152 литра
20ml разтвор или 1/4 чаена лъжица KNO3 - 3 пъти на седмица
12ml разтвор или 1/16 чаена лъжица KH2PO4 – 3 пъти на седмица
5ml разтвор или 1/16 чаена лъжица K2SO4 – 3 пъти на седмица
5ml разтвор или 1/16 чаена лъжица Микро елементи -  3 пъти на седмица

152-227 литра
30ml разтвор или 1/2 чаена лъжица KNO3 - 3 пъти на седмица
18ml разтвор или 1/8 чаена лъжица KH2PO4 – 3 пъти на седмица
8ml разтвор или 1/8 чаена лъжица K2SO4 – 3 пъти на седмица
10ml разтвор или 1/8 чаена лъжица Микро елементи -  3 пъти на седмица

227-303 литра
40ml разтвор или 3/4 чаена лъжица KNO3 - 3 пъти на седмица
25ml разтвор или 3/16 чаена лъжица KH2PO4 – 3 пъти на седмица
11ml разтвор или 1/4 чаена лъжица K2SO4 – 3 пъти на седмица
15ml разтвор или 1/4 чаена лъжица Микро елементи -  3 пъти на седмица

380-473 литра
70ml разтвор или 1 + 1/2 чаена лъжица KNO3 - 3 пъти на седмица
40ml разтвор или 1/2 чаена лъжица KH2PO4 – 3 пъти на седмица
16ml разтвор или 1/2 чаена лъжица K2SO4 – 3 пъти на седмица
30ml разтвор или 1/2 чаена лъжица Микро елементи -  3 пъти на седмица

    Тези цифри дават основната идея за дозировките според големината на аквариум със силно осветление (приблизително 0.7-0.8W/L) и много растения. Ако имате много силно осветление и сте на горната граница на литража, по-добре е да дозирате с дозировките за по-горната група големини. Също така, ако дъното е залесено на 50%, дозировките трябва да се намалят с 50%.

Добър, примерен седмичен режим е:

Неделя               50% смяна на вода. Добавяне на KNO3, KH2PO4, K2SO4
Понеделник         Добавяне на микро елементи
Вторник              Добавяне на KNO3, KH2PO4, K2SO4
Сряда                 Добавяне на микроелементи
Четвъртък           Добавяне на KNO3, KH2PO4, K2SO4
Петък                 Добавяне на микроелементи
Събота                Почивен ден

Както беше споменато по-горе, добавянето на Калиев сулфат не е задължително, но и не вреди.

Параметри


    Методът на Приблизителните показатели няма за цел да се постигат определени стойности, а да се осигурява всичко, нужно на растенията, с лек излишък. Следват основните параметри, при които растенията растат добре и чието постигане осигурява безпроблемно гледане на растения.

Нитрати 20–30 ppm
Фосфати 1-3 ppm
Калий 20-30ppm
CO2 30ppm

    Методът на Приблизителните показатели е силно зависим от доброто количество на СО2, което трябва да бъде поддържано стабилно на 30ppm. Повече от 90% от проблемите с водорасли се дължат на ниски или променливи нива на СО2.

Статията е взета от тук

Статията ми се стори доста интересна и полезна, та реших да преведа и нея :)