Ръководство за използване на Калциеви реактори

Ръководство за използване на Калциеви реактори

от Симон Хънтингтън

Реакторите с калциев карбонат станаха популярен начин за добавяне на  калций и карбонати, използвани от коралите в процеса на калциране.

В своя най-основен вид, калциевият реактор е просто контейнер, пълен с  медия, богата на калциев карбонат (CaCO3), през която преминава  аквариумната вода, в допълнение с добавяне на въглероден двуокис.  Добавянето на въглероден двуокис понижава pH на водата, прави я кисела и  разтваря калциевия карбонат, за да осигури аквариума с необходимия  калций и алкалност.

Съществуват много различни конструкции на калциеви реактори, но тук няма  да им правим обзор или да даваме препоръки. Вместо това,  ще се  концентрираме върху начина на използване на калциев реактор.  За  простота, няма да използваме химически формули.


Снимка на калциев реактор

Инсталиране на калциев реактор

Първата стъпка е да се сглоби калциевият реактор. Тъй като всеки модел е  различен, аквариста трябва да използва инструкцията на производителя за  конкретния реактор. Някои от общите части, свързани с калциевия реактор  ще опишем по-долу:


Медия с калциев карбонат (CaCO3)

Повечето от реакторите не се доставят с медията. За съжаление, изборът  на медия не е лесен и има много малко информация публикувана за състава и  примесите и.
Снимка на арагонитна медия

Важно е да се знае нивото на pH, което искате да достигнете в калциевия  реактор, за да разтворите медията. В типичен рифов аквариум с pH 8.2,  калциевия карбонат е супернаситен и клони към утаяване върху други свежи  калциево карбонатни повърхности. При типичните в рифов аквариум нива на  калций и алкалност, ви е необходимо pH около 7.7 или по-малко вътре в  реактора при арагонитна медия, за да започне да се разтваря. Обикновено,  повечето от акваристите получават добри резултати в разтварянето на  арагонитна медия в реактора при нива на pH от 6.5 до 6.7, но имайте  предвид, че някои по-твърди медии с CaCO3, като тези направени от  калцит, ще изискват дори и по-ниски нива на pH за да разтварят медията.  Свалянето на pH прекалено ниско в реактора (от моя опит, това е по-ниско  от 6.5 за арагонит) често води до това, че медията става на фини  частици, които плуват във водата, излизаща от реактора.

Въглероден двуокис (CO2)

Необходимият CO2 се доставя от бутилки под налягане,  затова при  наличието на бутилка с CO2 в жилищно помещение трябва да се следват  няколко мерки за безопасност!

•     Проверявайте регулярно бутилката за дефекти, които могат да  доведат до разрушаването и. Фирмата, която пълни бутилките извършва тази  дейност.

•     Фиксирайте сигурно бутилката с CO2, така че да не може да се повреди.

•     Помнете че CO2 е газ без цвят и миризма, който действа задушаващо.  Винаги отваряйте прозореца, преди да работите близо до бутилка, която  подозирате че изпуска газ.

•     Високите температури могат да доведат до експлозия на бутилката с  CO2! Не я поставяйте близо до източници на силна топлина, като радиатор  например.Бутилка за CO2 и регулиращо оборудване

Към бутилката за CO2 се свързва регулатор, състоящ се вентили и  манометри, които се използват за контролиране и мониторинг на  количеството CO2 което излиза от бутилката. Повечето регулатори имат 2  манометъра, един показващ налягането в бутилката,а  другия работното  налягане.

Игленият вентил, най-критичната част от регулатора, се използва за фина  настройка на броя на мехурчетата CO2. Най-често е необходимо работно  налягане от 1 bar за да се осигури разномерен брой мехурчета. Aко  използвате електромагнитен клапан, проверете дали той може да издържа на  необходимото налягане.
Много акваристи се оплакват, че настройката не е достатъчно прецизна,  понякога само съвсем малко завъртане води до силно засилване на СО2 и  вместо на мехурчета той излиза като непрекъснат поток. Решението е  купуване на висококачествен иглен клапан, който позволява много фина  настройка, като се монтира на тръбичката излизаща бутилката и отиваща  към реактора.


Електромагнитен клапан / pH контрол

Електромагнитният клапан е електрически управляван клапан. Когато му се  подаде захранване се отваря и пропуска газ, като се изключи захранването  се затваря и не пропуска. Начините му на изпозлване са следните:

Най-простият и най-често срещан е да се включи на линията между  бутилката с CO2 след игления клапан и калциевия реактор. В случай на  загуба на захранване, клапана се затваря и недопуска да навлиза повече  СО2. 

По-сложният метод е да се включи електромагнитния калпан към pH  контролер, а pH сензора да се сложи в калциевия реактор.  Тогава  клапанът ще се включва и изключва в зависимост от нивото на pH и ще го  поддържа постоянно в реактора. Аз използвам подобен метод. Сензорът е  сложен в аквариума и контролера изключва CO2 подаването към калциевия  реактор само когато нивото на pH в аквариума падне прекалено ниско  (примерно pH 7.8 или по-ниско).Захранваща помпа

Има различни начини за захранване на реактора с вода от аквариума. Някои  реактори / методи сифонират вода към смукателната страна на  рециркулационната помпа на калциевия реактор. Аз използвах този метод,  но го намирам за ненадежден, защото медията в реактора започва да се  разтваря и сбива, като по-този начин натоварва помпата, което води до  по-слабо засмукване и следователно, по-малко вода в реактора. За да се  избегне това, повечето акваристи предпочитат да захранват реактора с  вода или чрез изполването на тройник ('T' фитинг) като разклонят линията  от изхода на тяхната връщаща помпа от съмпа, или чрез малка помпа  powerhead, оборудвана със сферичен вентил за настройка на потока. Този  подход работи добре, но може да се окаже трудно да се постави сферичния  вентил в подходяща позиция, тъй като разликата в положенията отворено и  затворено е много малка.

Шибър или иглен вентил са по-добрият избор, но те пък понякога се  задръстват с отпадъци и се нуждаят от почистване. Чрез инсталиране на  вентил на изходящата страна на реактора ще можете да постигнете  по-стабилен поток от този, ако го сложите на входящата страна.

Лично аз използвам
перистална помпа  за захранване с вода на калциевия реактор. Този вид помпи работят много  добре и осигуряват стабилен поток с минимална поддръка, изразяваща се в  подмяна на тръбичките отвреме навреме.  Просто въртящо се устройство  контролира скоростта на двигателя, позволявайки лесна и прецизна  настройка на потока дори при ниски стойности.  Препоръчвам ви да  използвате висококачествени помпи, специално проектирани за денонощна  работа. Повечето от продаваните помпи за акваристика не са подходящи!
Калциев реактор с вторична, дегазираща камера- снимка John Link.Настройка на реактора

След като калциевият реактор е сглобен, следващата стъпка е да го  настроите така, че да удовлетворите изискванията за калций и алкалност  на аквариума. Има няколко различни начина за настройка на реактора, но  аз ще опиша метода, който аз използвам (както и много други акваристи).

ВАЖНО: Както със всички неща при рифовите  аквариуми, много е важно да бъдете търпеливи! След правене на някакви  настройки в реактора, той трябва да бъде оставен поне за няколко часа,  за да може промените да подействат. Не се изкушавайте да бърникате  ненужно с настройките.

Има два неща, които да използвате за настройката на калциевия реактор.  Едното е настройка на изходящият поток, или количеството вода  преминаващо през реактора, второто е настройка на количеството CO2  добавяно в реактора, обикновено измервано с брой на мехурчета CO2 в  брояча на мехурчета.


Следващите стъпки описват процеса на настройка:

Стъпка 1)

Настройте реактора на сравнително малък брой мехурчета CO2 и нисък  изходящ поток. Повечето производители препоръчват стойности, които за  моят реактор бяха 40 капки за минута и 10 мехурчета СО2 за минута.

Стъпка 2)

След това трябва да настроите нивото на pH вътре в реактора на  приблизително pH 6.5 -6.7 за разтваряне на медията. Първо, измерете  нивото на pH на изходящият от реактора поток с тест или pH сензор (Аз  препоръчвам pH метър, тъй като повечето тестове не са достатъчно точни).  Ако нивото на pH е прекалено високо, редуцирайте скоростта на потока;  ако нивото на pH е прекалено ниско – увеличете го. Оставете няколко часа  на реактора за да може да реагира на промените, и повторете тази стъпка  докато достигнете ниво на pH между 6.5 и 6.7.

Стъпка  3)

Следете нивото на алкалност в аквариума за да сте сигурни, че реактора  доставя достатъчно калциев карбонат за да замести този, използван от  животните в аквариума. Може да използвате тест за алкалност, за да  измерите тези нива (1 mEq/L промяна на алкалността е само 20ppm калций).  За бъдещи справки, добра идея е да си водите дневник с нивата на  алкалност в аквариума и всички настройки, които сте правили.

Измервайте и записвайте алкалността на всеки няколко дена и сравнявайте  стойностите. Ако нивото на алкалност пада, увеличете количеството CO2,  така че да се разтваря повече медия. Ако нивото на алкалност е повече от  нивото което желаете, редуцирайте количеството на CO2 , така че да се  разтваря по-малко медия.

Разбира се, правейки настройки на количеството CO2, ще доведе до промени  на нивото на pH вътре в реактора. За да поддържате нивото на pH  стабилно, трябва да правите и съответните настройки на изходящия поток  от реактора. Например, ако сте удвоили количеството на CO2, трябва да  удвоите и изходящия поток. Това е просто правило, но трябва да го  проверите реално.

Когато приключите, два пъти проверете изходящия поток, за да сте сигурни  че нивото на pH е все още около 6.5. Ако не, трябва да повторите стъпка  2.

Стъпка 4)

След като реакторът е настроен, проверявайте алкалността периодично в  продължение на няколко седмици, за да сте сигурни че осигурявате  достатъчно калциев карбонат, за да отговорите на потребностите на  новодобавените или растящи корали в аквариума.  Освен това, след като  медията започва да се изчерпва, може да се наложи да пренастроите  реактора или да смените медията. Ако са необходими настройки, просто  следвайте стъпките описани по-горе.


При евентуални проблеми:

Ниско ниво на pH в аквариума

След добавяне на калциев реактор, много акваристи се оплакват, че нивото  на pH в аквариума е по-ниско от предишното. Акваристите често мислят,  че причината е излишъкът на CO2 в изходящия поток, който не е имал време  да реагира с медията и да я разтвори. Спомнете си обаче, че калциевият  реактор добавя алкалност, главно под формата на бикарбонати, (които само  по себе си ще понижат нивото на pH в аквариума) докато излишният CO2 се  дегазира в атмосферата. Тогава някои от бикарбонатите се превръщат в  карбонати. Това е много подобно на ефекта, наблюдаван при добавяне на  сода бикарбонат в аквариума като буфер.

За да предпазите аквариума от излишен CO2 и да поддържате добро ниво на  pH, е изключително важно да имате добра циркулация на повърхността на  водата.

Нивото на pH може също да се повиши при използването на варова вода top-off вода.  (Top-off вода се нарича водата, която се използва за доливане на вече  изпарилата се вода от аквариума, без смяна на старата вода. Тъй като  това добавяне на вода отгоре (on top) на тази, която е вече там, се  нарича "topping off".)

Варовата вода (известна също и с немското си име kalkwasser) работи чрез  използването на CO2 в аквариумната вода и хидроксилния йон от варовата  вода за увеличаване на алкалността. В резултат, премахването на излишъка  на CO2 води до увеличаване на нивото на pH в аквариума.

Друга популярна техника за премахване на излишъка на CO2 е дегазиране на  изходящия поток, или чрез прекарването му през допълнителен контейнер  със ситно натрошен варовик или чрез капене в изходящия поток в малък  контейнер, снабден с аератор. Резултатите от тези методи варират, при  някои акваристи се получава значително нарастване на алкалността или pH,  при други няма забележима разлика (вероятно поради различната  конструкция на отделните калциеви реактори и тяхната ефективност). И с  двата метода трябва да сте внимателни. При повишаване на нивото на pH до  това на естествените соленоводни нива, някои от бикарбонатите се  превръщат в карбонати. След като водата стане супернаситена с карбонати,  ще бъде по склонна към утаяване върху калциево карбонатни повърхности и  част от алкалността ще се загуби.


Излизане извън баланс

Друг често срещан проблем при настройката на калциев реактор е  трудността да се постигне коректен баланс между калций и алкалност.  Най-честите оплаквания са следните:

"Аз имам алкалност от 3.5 mEq/L (10 dKH), но нивото на калция ми е  само 320ppm. Опитах се да настроя реактора, но не мога да увелича нивото  на калций, без алкалността ми да бъде прекалено висока."

Калциевият реактор може да бъде описан като 'балансирана' калций /  алкалност добавка. По същество това значи, че той добавя калций и  алкалност в аквариума в същото отношение, каквото се използва от нашите  корали в процеса на калциране. Това означава, че не е възможно да се  промени нивото на калция, без да има влияние върху алкалността по  определен начин.

Като пример, за всяка 1 mEq/L алкалност (2.8 dKH) калциевият реактор  добавя 20ppm калций. Ако вашият аквариум е с 3 mEq/L алкалност (8.4 dKH)  и 320 ppm калций, и вие увеличите алкалността до 4 mEq (11.2 dKH),  използвайки калциев реактор, тогава нивото на калция ще нарастне само до  340 ppm!

Естествената солена вода при соленост 35 ppt обикновено има алкалност  около 2.5 mEq/L (7 dKH) и ниво на калций от 410 ppm, но аз лично се   целя в алкалност около 3 mEq/L (8.4 dKH) и калций 420 ppm, много други  акваристи предпочитат дори по-високи нива.  След като веднъж сте решили  за нивата, определете какви са текущите ви нива на калций и алкалност и  направете необходимите корекции за да постигнете желаните.

Ако е необходимо да повишите нивата на калция, тогава аз ви препоръчвам  да използвате добавки като калциев хлорид. Един грам от  калциево-хлориден продукт (такъв като Turbo Calcium) ще повиши нивото на калция с 360 ppm в един литър вода.

Ако е необходимо да повишите нивото на алкалност, може да използвате  сода бикарбонат.  Един грам ще повиши алкалността с 12 mEq/L (34 dKH) в  един литър вода.Turbo Calcium

И в двата случая, аз ви препоръчвам да правите промените бавно, а не да добавяте всичко наведнъж.

Възможно е да ви е трудно да постигнете естествените нива на калций и  алкалност, ако вашата соленост е по-малка от тази на естествената морска  вода (35ppt) или да имате дефицит на магнезий. Решението за магнезия,  използвано от много акваристи, е да добавите няколко чаени лъжички чист  доломит в калциевия реактор, където той може да се разтвори и да добави  магнезий в аквариума.

Заключение

Много често оборудването не е съпътствано с детайлно описание, което да  води начинаещия потребител през сложният лабиринт на фината настройка на  калциевия реактор. Надявам се тази статия да ви даде по-добро разбиране  на принципите, оборудването и работата на калциевия реактор.


Оригинал: http://www.reefkeeping.com/issues/2002-05/sh/feature/


Превод и обработка: aquariumbg.com


Тема за коментари във форума