Сравнителна характеристика на филтрите

Сравнителна харектеристика на филтрите
 В таблицата са представени сравнителните характеристики на филтрите използвани в аквариума. Различните видове филтри са разгледани по-надолу.
 Легенда:
 0   Филтърът не е предназначен за дадения тип филтрация
 *   Лоша филтрация
 ** Удовлетворителна
 *** Добра
Тип на филтъра Механическа филтрация Възможност за химическа филтрация Биофилтрация Забележки
Вътрешен с напълнители (internal) ** ** ** Използва се при малки аквариуми
Вътрешен с гъба (internal) ** 0 *** Използва се при малки аквариуми
Външен (external) *** *** **  
Канистров (canister) ** *** ***  
Пясъчен (fluidized bed) 0 0 *** Един от най-добрите типове за биофилтрация
Дънен (UGF, RUGF) * 0 ** - ***  
Протеин скимер (флотационна колона, protein skimmer) 0 *** 0 Използва се в морски аквариуми за премахване на органичните замърсители от водата
Wet-dry и trickle * 0 *** Много ефективна биофилтрация
Био-колело (bio-wheel) 0 0 *** Много ефективна биофилтрация
Водораслов филтър 0 0 *** Много ефективен биофилтър , основан на поглъщането на амоняка от водорасли и растения а не от бактерии
От таблицата се вижда , че различните филтри са предназначени за различните видове филтрация, затова избора на филтър трябва да се прави на базата на това каква филтрация за нас е най-важна. Ако се предполага използването на няколко филтръра, то трябва да се изберат така, че взаимно да се допълват. Много съвременни конструкции съчетават в себе си няколко различни типове филтри – например външеният филтър може да съдържа освен обичайните напълнители и био-колело, което се отнася към wet-dry филтри.

 

В таблицата по-долу са показани някои сравнителни параметри на филтрите, отнасящи се към тяхната. Всичко това трябва да се взема под внимание при избора на филтъра. Все это следует принимать во внимание при выборе фильтра. Например ако имате вече установен аквариум, поставянето на канистров филтър може да се окаже доста сложна задача – пускането на шлангове зад аквариума (така се прави обикновенно тъйкато те имат не много естетичен вид), поставянето на филтъра в шкаф под аквариума.

 

Дънен филтър

Вътрешен филтър

Външен висящ филтър

Канистров

Цена Евтин Евтин Средно скъп Скъп
Трудност при поставянето Лесно (в нов аквариум, иначе практически невъзможно) Лесно Средна (може да се наложи преработване на капака) Сложно - необходимо е прокарването на шлангове и т.н.
Трудности при обслужването Не изисква нищо освен почистване на грунта. Почистването под филтъра е трудно и може да се наложи цялостно почистване на аквариума Лесно (5-10 мин) Относително лесно, може да зависи от конструкцията на филтъра (10-15 мин) Сложно - изисква се откачането на шланговете и промивка на филтъра. Някои филтри трудно се пускат след измиване тъй като се налага обезвъздушаване (10-15 мин)
Шум Много малък и зависи от начина на подкачане на водата - помпа или компресор Аналогично на дънния Среден. Някои конструкции са неудачни и силно шумят Нивото на шум е малко - обикновенно канистровите филтри седят в шкаф под аквариума, откъдето не се чува
Проблеми и вероятност за възникването им Ако се почиства грунта проблем обикновенно не възниква. В най-лошият случай грунта може да се замърси , особенно ако е дребен. При което може да започне безкислородно гниене на грунта. С времето се замърсява и ефективността на филтрация се намалява Аналогично на вътрешния. Вероятността от протичане е малка. Някои филтри са направени от пластмаса и лесно се чупят. Замърсяване на филтъра. Може да започне да протича - особенно ако лошо е затворен капака, в следствие на старо нарушено уплътнение неправилно включени шлангове и т.н.