Ръководство за аклиматизация и възстановяване на жив камък и жив пясък.

Защо да възстановяваме живия камък?

Живият камък трябва да бъде подходящо възстановен, за да може да създаде здравословна морска среда.  Биологичното разнообразие, намиращо се във всеки транспортиран жив камък, претърпява известна степен на естествено отмиране, специално деликатната или повредена флора и фауна.

Когато подобни организми минават през този процес, те произвеждат голямо количество от отпадъчни материали.   Без подходящо възстановяване, замърсяващите и отровни съставки като амоняк се освобождават във водата и излагат на риск здравето на цялата ни аквариумна система.  Изключително е важно никога да не се слага който и да е жив камък в установен аквариум, съдържащ риби, корали или други морски животни, докато не е подходящо възстановен.

Възстановяване на жив камъкВажно:  Не слагайте нeвъзстановен жив камък директно в аквариум съдържащ риби, корали или други морски животни.

Забележка:  Винаги използвайте ръкавици, когато работите с жив камък, за да избегнете порязвания и потенциална инфекция.

Има много различни начини за възстановяване на жив какмък, но следващите са едни от най-ефективните:

Метод A:  Възстановителен процес на жив камък,  за аквариум който вече съдържа риби, корали или други морски животни.


1. Сложете живия камък в нов 100 литров пластмасов съд.  Монтирайте дънен дренаж, за да ускорите изпразването и смяната на водата.

2. Напълно покрийте камъка с прясно смесена солена вода, със специфична плътност 1.021 - 1.025.

3. Използвайте нагревател за да поддържате температурата на водата около 27
°C, за да ускорите отмирането.

4. Осигурете постоянно движение на водата със пауерхед или камъче за въздух.

5. Сложете съда на тъмно, за да предотвратите  ръст на водорасли.

6. Сменяйте 100% от водата два пъти в седмицата.

7. Добре изтърквайте  камъка с помощта на нова пластмасова твърда четка или четка за зъби между смените на водата, за да премахнете всеки бял налеп или мъртъв материал.

Когато състоянието на водата се стабилизира и тестовете за амоняк и нитрити са нула, камъка е готов да бъде поставен в аквариума. Повечето живи камъни ще бъдат напълно готови в рамките на 1 - 3 седмици.

Метод B:  Възстановителен процес на жив камък,  за аквариум който НЕ СЪДЪРЖА риби, корали или други морски животни.

Живият камък може да бъде използван за стартиране на цикъла на нов морски аквариум.  Инсталирайте правилно всички филтриращи устройства и аксесоари. Напълнете аквариума с прясно смесена солена вода със специфична плътност 1.023-1.025. Стартирайте филтриращото оборудване, проверете за течове, и настройте нагревателя на желаната температура от 22-26 °С.

Забележка: Механичната филтрация ще се нуждае от често почистване по време на стартирането на цикъла.


1. Изплакнете всяко парче жив какмък във малка кофа със солена вода, за да премахнете всяка освободена органична материя, боклуци или пясък.

2. Сложете живите камъни в аквариума, за да създадете стабилна основа за коралите.

3. Дръжте изключено осветлението по време на стартирането на цикъла, за да подтиснете нежеланият ръст на водораслите.

4. Добре изтърквайте  камъка с помоща на нова пластмасова твърда четка или четка за зъби, за да премахнете всеки бял налеп или мъртъв материал.

5. Смяняйте 50% от водата седмично, докато сифонирате органичната материя или боклуци, които се наптрупват на дъното на аквариума.

6. Измервайте и следете нивата на амоняк и нитрити в аквариума всяка  седмица.

7. Когато нивата на амоняка и нитрити са нула, направете смяна на 50% от водата в аквариума.

След 24 часа, проверете нивото на pH на водата и го настройте, ако е необходимо, за да достигне желаното ниво от 8.1-8.4.

За повечето аквариуми цикъла завъшва в рамките на 2-4 седмици.


Полезни съвети за контролиране на нежеланите паразити:


Потопете новия камък във кофа, пълна със солена вода със специфична плътност от 1.035 до 1.040 за една минута.  Всички безгръбначни включително mantis shrimp, bristle worms, и морски раци бързо ще преминат от камъка в кофата с вода.Извадете живия камък от кофата и сортирайте безгръбначните в кофата.  Хванете тези, които желаите да добавите към вашата система, другите ги изхвърлете.

Bristle worms все още  привързани към камъка с помоща на островърхи клещи ли ножищи. Тази техника може да бъде използвана за премахване на паразитите преди или след възстановаването на вашият камък.


Възстановяване на жив пясък Живият пясък трябва да бъде изплакнат в солена вода за да се отстрани всяка органична материя която може да попадна в аквариум. След изплакването, пясъка може да бъде сложен директно във всеки морски аквариум.

1. Изсипете пясъка от найлоновите торби в нова 20 литрова кофа, като я напълните до половина със жив пясък.

2. Добавете солена вода от аквариума докато кофата е пълна до 2/3 с вода и пясък.

3. Разбъркайте бавно пясъка, докато водата в кофата стане мътна от отпадъците.

4. Оствете мръсната вода в кофата и върнете пясъка обратно в транспортната торба.

5. Сложете транспортната торба на дъното на аквариума.  Разпръснете пясъка бавно и разномерно по дъното на аквариума.

6. Повторете горните стъпки докато всичкият пясък бъде сложен в аквариума.