Палудариумът - що е то?

Палудариумът - що е то?

автор: miTko

Четейки по темата от доста време, у мен възникнаха купища въпроси. Отговорите идват с течение на времето и опита, но за да не се предъвкват нещата се опитах да ги систематизирам и обобщя, така както ги разбрах.

Думата "палудариум", интерпретирана свободно означава "домашно блато".Не е ясно кой е използвал това понятие първи, както и кога човеците са направили първия палудариум, но със сигурност сега то носи по-голяма съдържание. Палудариумът е затворен обем, в който се опитваме да пресъздадем мястото, където се срещат водата и сушата. Този характерен екотон съчетава в себе си белези на сухоземното и подводното и е място където животът удивява със своето многообразие на форми и видове. Погрешно е схващането, че това са само екваториални и влажни тропически райони. Да не забравяме, че най-големите заблатени територии са много, много по на север. Те също могат да бъдат обект на пресъздаване в един палудариум, и там животът кипи през краткото, прохладно лято. Не трябва да се пренебрегват и нашите(умерени) географски ширини, имаме достатъчно влажни области, крайречия, блата и езера, които могат да бъдат обект на интерес.

Преди да пристъпя към класификация на палудариумите ще се опитам да разясня някои понятия, гравитиращи около "палудариум".

АКВАРИУМ

Това няма нужда да се пояснява, щом сте регистрирани в този форум.

ТЕРАРИМ

Доволно широко понятие, което предполага липса на обособена водна част(обем).  На практика обаче не е точно така. Съществува понятието акватерариум(не знам до колко уместно), което би трябвало да се припокрива с палудариум. 

ВИВАРИУМ

Това понятие по-скоро има връзка с отглеждането на специфични животински видове в обем с подходящи условия, отколкото как е оформен, организиран и какво съдържа този обем.  

ФЛОРАРИУМ

Това е обем в който са създадени подходящи условия за отглеждане на определени цветя/растения. Най-често направата му е продиктувана от необходимоста от висока влажност. В повечето случай липсва какъвто и да е ландшафт, саксийките са подредени на пода и/или окачени по стените на съда или върху едър, влажен инертен материал.  

РИПАРИУМ

По смисъл комуникира с понятието "крайречен", на практика е палудариум с по-високо ниво на водата и циркулация и други особености. Ще бъде описан по-подробно при класификацията на палудариумите.                              

Класификация на палудариуми

Не успях да намеря стройна класификация на палудариуми в интернет. Има опити за класификация по различни признаци. Всичко това е обяснимо заради многообразието, което предполага тази миниекосистема.

Според относителното количество вода

Най-логичният признак за класификация е този според относителното количество на водата.  

Типичният палудариум съдържа най-често 10-30% вода от обема си. При това съотношение се пресъздава най-естествено и практично съответния ареал. Възможное да има циркулация на водата, водоскок/водопад, животни над и/или под вода но не е задължително. Всеки от тези елементи може да липсва. Може да има дъждовална система или друга, създаваща висока влажност. Осветлението най-честое изкуствено, но може да бъде комбинирано или естествено. Възможно е да има естествена или изкуствена вентилация, филтриране на водата и др.

Типичен палудариум:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палудариумът с високо ниво на водата

може да съдържа примерно 40-60% вода от обема си. Налична е и циркулация на водата и някакво филтриране. Към този тип спадат и рипариумите. Най-характерното за тях е, че надводните растения са подредени на специална конзола или конзоли направо със саксийки, кофички или обособени гнезда, на задното стъкло. Те частично са потопени във водата. Често кофичките с растения не се и прикриват, някакъв скейпинг не се търси изобщо - просто отглеждане на водолюбиви растения. Преходът към аквариум са съдовете със стърчащи над водата множество растения, посяти в грунда под вода. Интересното е, че в чужбина се продават специфични саксийки, конзолки и други елементи за направа на рипариум!

 Типичен рипариум:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палудариумът с ниско ниво на водата

- под 10%, няма циркулация на вода. В такъв могат успешно да се отглеждат мъхове, хищни растения и епифити. Също е удобен за земноводни, но типични водни обитатели не могат да се отглеждат вътре. Може да бъде подходяща форма за нанопалудариум.

С ниско ниво на водата: 

  Според вътрешната организация и вида на конструкцията

Тук разнообразието е още по-голямо:

  Палудариум тип "стена"

- може би най-разпространения вид. Висок съд, вертикална конструкция, вода примерно 10-20%. Растенията се развиват по вертикален декор тип "стена". По-често няма циркулация на водата. Голяма част от растенията са епифити, дори ксерофити. Под вода също може да има растителност и риби. По размери това са най-големите палудариуми, като изключим тези тип "тропическа градина". Продават се фабрични такива съдове, обичайно с 2 вратички отпред за направа на този тип палудариуми.

Тип стена:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палудариум тип "бряг"

- другата голяма група, широко разпространена и лесна за изпълнение. Практически всеки съд за аквариум може да бъде превърнат в такъв палудариум. Необходимо е водата да е примерно 20-30% и да има насип за надводна част. Изпозват се камъни и/или друг инертен материал. Може да има циркулация, водопад/водоскок. Удобен е за водолюбиви растения и за подводни такива, риби и земноводни. Този тип изглежда много естествено.

Палудариум от този вид:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Палудариум с отделена водна част

Този тип има вертикална преграда(най-често стъкло). Пред нея е водния обем, а зад нея насип от инертен материал. Водната част също е аналогична на аквариум. Може да бъде използван както предния вид. 

Палудариум - платформена конструкция

Тук се използва платформа(най-често от пластмаса) с крака, като водата стига до ръба и. Платформата е добре да е леко наклонена напред, така предния и край се топва във водата. "Бреговата линия" на платформата може да бъде разнообразна. Най-често има водопад/водоскок. Резултат - получава се речен бряг с подмол, като по този начин се запазва максимално количество вода, което циркулира. Може да се използва като всеки от горните типове. Количество вода, примерно 25-30%.

Платформена конструкция:


 


 


  


 


 


 


 


  


Възможни са всякакви други хибриди и странни идеи. Виждал съм снимки на причудливи съдове и изумителни конструкции, плод на естетическите виждания на разни хора. Класификация по отношение на отглежданите растителни и животински видове няма да правя, комбинациите биха били безброй. Още нещо за палудариумитеПалудариум и водопад(водоскок) - прищявка или полза?

Мнозина знаят, че съм фен на водопадите. За мен това са най-прекрасните места, които с удоволствие посещавам винаги, когато имам възможност. Винаги съм смятал, че естетическото въздействие за мен е напълно достатъчно за да си направя водопад/водоскок в къщи(в палудариума, нямам двор...). Не съм се замислял каква може да е фактическата полза от него в един палудариум. Оказа се, че имало и такава! Падащата или стичаща се вода разкъсва повърхностната мембрана на водното огледало, като по този начин намалява повърхностните напрежения и улеснява занчително(според някои източници) изпарението на водата. От там се повишава влажноста на въздуха в обема. Случайни неща няма!

Водопадче:Палудариум и биотоп

Пресъздаване на биотоп в палудариум е нещо естествено в по-голяма степен от колкото в аквариум и терариум даже. В същата степен обаче е и по-труден за поддържане. Тук е мястото да споменем големите палудариуми с размер на зала или оранжерия, с оформени река, езерце, водопад и богата растителност и животни. В такъв обем обикновено се пресъздава точно биотоп и е колкото впечатляващ, толкова и скъп проект.

Следващите 3 снимки в по-широк смисъл също представят палудариум с големи размери:Палудариум и ландскейпинг

Стремежът да се постигне естествен изглед на "картинката" в един палудариум според мен трябва да е водещото начало за направата му. Според съвременните схващания, създаването на естествени условия в един обем за отглеждане на нещо не е достатъчно. Отдалеченоста на човека от природата е причината да се стремим да създадем подобно кътче в дома си. То трябва да е с максимално автентична визия за да има максимален ефект. До колкото в момента архитектите и гравитиращи около тях(дори не знам какви?) са основните школувани ландскейпъри, то сигурен съм, че в недалечно бъдеще във ВУЗ ще има и официални учебни курсове за акваскейпъри и ландскейпъри в смисъла на нашето хоби.