Видове водорасли и борба с тях

Водорасли


Тази статия разглежда всички аспекти на проблема 'Водорасли' в акваристиката - видовете такива, влиянието им върху водните растения, начините за унищожаването им и ограничаване на техния растеж.


алги - (от англ. algae) водорасли


Всеки почитател на акваристиката рано или късно се изправя пред невидимия враг в своя аквариум : микроскопичните водорасли, или алгите. Тяхното присъствие в аквариума е неизбежно. Те стават проблем когато при определени условия започнат да се развиват неконтролируемо и разрушат крехкия баланс в аквариума. Става дума за зелените налепи по стъклата, за жабуняка по повърхността на водата ... Изобщо водораслите са един от големите проблеми на акваристиката.


В настоящата статия ще дам обща информация за водораслите, ще опиша най-често срещаните и проблемни видове, причините за тяхното неконтролируемо размножаване и известните начини за борба с този проблем.


1. Общо описание.


Любителите-акваристи често наричат висшите аквариумни растения: анубиаси, ехинодоруси, криптокорини: водорасли. В този   контекст употребата на думата водорасли е неправилен: водораслите са низши растения, най-често микроскопични едноклетъчни или   малки по размер многоклетъчни фотосинтезиращи организми. Висшите растения се различават от водораслите по доста признаци : те   са многоклетъчни, имат обособена коренова система, листа и стебло и най-често са значително по-големи по размери от алгите.


Общото между алгите и висшите растения е, че и двете групи добиват нужната им енергия чрез процес, известен като фотосинтеза.   За протичането и са нужни два компонента: газ въглероден диоксид (СО2) и светлина. Освен това за правилното им развитие е   нужно наличието на редица химични съединения - макро- и микроелементи. Към тях спадат нитрати, фосфати, желязо, калций,   магнезий, калий и др. Ако някое от условията за развитие на висшите растения и водораслите липсва, то те спират да растат и   умират.


Най-често срещаните водорасли в аквариума са тези във вид на налепи и нишки върху различните повърхности в аквариума - по   листата на растенията, грунда и стъклата. Освен прикрепени алгите могат да се развиват и свободно във водата : явлението   цъфтеж на водата всъщност е прекомерно развитие на зелени водорасли.


2. Видове алги.


В тази точка са описани повечето видове водорасли в аквариума. Освен описанието има и субективна оценка от 1 до 10 за това   колко упорит е съответния вид, като с оценка 10 са отбелязани най-упоритите видове. Дадена е препоръка за борба по описаните в   т. 4 методи.


Синьо-зелени водорасли. Синьо-зелените водорасли представители на разред Cyanophyta, са едни   от  най-древните организми на земята. Въпреки популярното си име те не са същински водорасли, а фотосинтезиращи бактерии.   Образуват големи колонии със синьо-зелен цвят като налеп по дъното на аквариума и при подходящи условия могат да покрият   цялата му повърхност. Издават неприятна миризма. Някои видове от рода Cyanobacteria съдържат токсични съединения, които се   отделят при разрушаването на клетките.


Трудност: 5


Методи за борба:


- алелопатия : общо засилване на растежа на висшите растения.


- механични : заразения участък се почиства.


- екологични : контрол на химичния състав на водата и грунта, почистване на грунта и намаляване на  осветлението.


- химически : използват се специализирани препарати, антибиотици. Кафяви водорасли. Кафявите водорасли (разред Chrysophyta) са едноклетъчни организми от рода   на диатомеите. При благоприятни условия покриват грунда и стъклата с хлъзгави кафяви петна (кафявите петна по раковината на   снимката). Смята се, че тяхното наличие в аквариума е признак за слабо осветление.


Трудност: 2


Методи за борба:


- механични : почистват се с гъбичка.


- екологични : увеличава се осветлението в аквариума. Черна брада. Така се наричат многоклетъчните водорасли от родовете Compsopogon и    Audouinella, разред Rhodophyta. Спадат към червените водорасли. Едни от най-коварните и упорити видове, те могат да завземат   аквариума за кратко време. Растат здраво прикрепени по края на листата на висшите растения, по грунда и стъклата. Видими са   като нишки с дължина до 1 см, групирани в храстче. Цветът варира от белезникаво-розов до червен и тъмно-кафяв.


Трудност: 10


Методи за борба:


- редовни смени на водата : 1/5 до 1/4 всеки ден.


- алелопатия : общо засилване на растежа на висшите растения.


- биологични : сиамския водраслоед и  молинезиите ядат тези алги. Зелена брада. Многоклетъчни водорасли от разред Chlorophyta, род Spirogyra. Прикрепват се   здраво към листата на растенията и грунда и формират гъст храсталак, подобно на черната брада.


Трудност: 7


Методи за борба:


- алелопатия : общо засилване на растежа на висшите растения.


- биологични : сиамски водраслоед, молинезии и плати.


- екологични : контрол на химичния състав на водата, намаляване на осветлението. Зелени нишковидни водорасли. Многоклетъчните водорасли от род Pithophora, разред Chlorophyta.   Видими са като зелени нишки с дължина няколко сантиметра. Образуват гъсти валма от преплетени нишки, най-често около листата   на висшите растения. Лесно се отстраняват механично.


Трудност: 5


Методи за борба:


- алелопатия : общо засилване на растежа на висшите растения.


- екологични : контрол на химичния състав на водата, намаляване на осветлението в аквариума.


- механични : нишките се обират с пръчица или четка за зъби. Зелени "точковидни" водорасли. Чести гости в аквариума. Развиват се върху стъклата и листата   на растенията. Присъствието им не е проблем ако не се размножават прекомерно. Прекалено силното осветление влияе благоприятно   върху развитието им. Отстраняват се от листата и стъклата с мека гъба.


Трудност: 4


Методи за борба:


- биологични : анциструси


- екологични : намаляване  на осветлението в аквариума.


- механични : почистване с гъбичка. Зелен налеп. Представители на род Oedogonium, разред Chlorophyta. Развиват се прикрепени   върху листата и стеблата на растенията във вид на къси тъмно-зелени нишки с дължина до 2-3 милиметра.  Засягат най-често по-  старите листа.


Трудност: 7


Методи за борба:


- алелопатия : общо засилване на растежа на висшите растения.


- биологични : анциструси. Цъфтеж на водата. Дължи се на прекомерното развитие на зелени еуглени (разред Euglenophyta) и   свободно плуващи във водата водорасли от разред Chlorophyta - най-често от вида Chlorella. Често явление при пускането на нови   аквариуми или при лекуване на рибки с антибиотици.  Естествените "консуматори" на тези водорасли са микроскопичните ротатории във водата - чехълчета и др. В новите аквариуми те   липсват и затова алгите се размножават без контрол. Когато популацията от ротатории стане достатъчно голяма, те изяждат   водораслите и цъфтежа на водата изчезва "от само себе си". Като причина за прекомерното размножаване на този вид водорасли   неправилно се дава прякото слънчево осветление на аквариума.


Трудност: 3


Методи за борба:


- механични : осигурява се филтрация на водата през външен филтър с фин пълнеж - фина вата или памук. Поставянето на проточна   УВ-лампа дава изключително добър резултат - УВ лъчението бързо убива плуващите във водата алги.


- екологични : контрол на химическия състав на водата, намаляване на осветлението, внасяне на голямо количество "стара" вода.


- биологични : в аквариума се пускат живи дафнии.


- химични : използват се комерсиални препарати - флокуланти.3. Причини за появата и размножаването на алги в аквариума.


Най-честият начин на   пренасяне на алги в аквариума е при покупка на  нови рибки или растения. Освен това във въздуха около нас винаги има спори на   различни алги, които попадат във водата и намират благоприятна среда за размножаване.Алгите като фотосинтезиращи организми   имат следните изисквания за живот аналогични с тези на висшите растения:


1.   Светлина.


2.   Въглероден диоксид СО2.


3.   Храна - макроелементи : нитрати, нитрити, амоняк, фосфати, калий, калций, магнезий и в малки количества микроелементи   - желязо, бор, манган, молибден, цинк, мед и др.При процеса на фотосинтеза въглеродния диоксид и светлината се използват за   синтез на захариди - основен енергиен източник на водораслите и растенията. Останалите микро- и макро-елементи участват в   различни функции и системи на клетките.Ако в аквариума всички тези фактори за развитие са налице, растенията и алгите могат да   се развиват и размножават успешно. Уместният въпрос в този случай е защо в "здравите" аквариуми с много висши растения няма   алги въпреки идеалните условия за тях.


Отговорът се крие в механизъм, типичен за висшите растения - алелопатия.   Той представлява отделяне на отровни съединения във водата чрез листата и в грунда през корените. Предназначени са за борба с   конкурентите на растенията - екземпляри от други видове висши растения и алгите. Само жизнените и здравите растения могат да   отделят тези отрови. Затова в аквариуми, където няма никакви растения, или те са спрели да се развиват нормално и не отделят   отрови, водораслите "изместват" растенията и започват да се размножават неконтролируемо до изчерпване на хранителните вещества   във водата и дъното.


4. Методи за борба с водораслите.  


4.1    Борба с водораслите чрез механизма на алелопатия.  Като основен гарантиран начин за борба с алгите може да се даде поддържането на аквариум с богата и жизнена висша   растителност. Висшите растения по механизма на алелопатия подтискат развитието на алги. Съответно за поддържането на   растенията "във форма" е нужно да се следи химическия състав на водата да удовлетворява техните нужди - нито един от   макро/микроелементите не трябва да липсва. Ако това се случи развитието на растенията спира и аквариума се превзема от   водораслите. Освен микро и макро елементи трябва да се осигури и адекватно осветление и достатъчно количество въглероден   диоксид СО2.