Telmatochromis dhonti  (Boulenger, 1919)

Българско наименование:

Снимка на Telmatochromis dhonti  (Boulenger, 1919)

Семейство цихлиди (Cichlidae).
Разпространени са в зоната на скалите в езерото Танганика. Тялото е изтеглено, постепенно се свива към опашката, сплескано отстрани. Главата е едра, устните са дебели."D" е дълъг.
Самката е значително по-малка от самеца.
Спокойни, относително мирни към другите видове риби, придържат се към средните и долни слоеве на водата.
Самците образуват територия с дължина повече от 1 м дължина, агресивни са един към друг, трябва да се внимава с тях, защото може да ви ухапят. Най-добре е да се отглеждат 1 самец и няколко самки. Може в общ аквариум с други цихлиди от езерото, в който се правят съоръжения от камъни имитиращи пещери и се засаждат растения с мощна коренна система и твърди листа.
Вода: 24-27 °С, dН 7 -20 °, рН 7,4-8,5. Храна: жива, заместители.
Размножаването е по двойки. Самката хвърля хайвера /до 500 зърна/ в пещера, грижи се за него и малките. Самеца охранява територията. Хвърлянето на хайвера се стимулира с повишаване на температурата с 2С и свежа вода. Инкубационен период 4-8 денонощия, малките плуват след 6-8 денонощия. Стартова храна: науплии на циклопс, артемия. Полова зрялост след 8-12 месеца.

Дължина до 12 см. D XYIII-XX/7-10, А Y-YII/5-8, ll 31-36. Главата, особено при старите самци, е с голяма мастна издатина. Тялото е сиво-кафяво до сиво-жълто, понякога с неясни тъмни, с неправилна форма, напречни ивици. Тясна, червено-кафява ивица минава от очите към горния край на хрилното капаче и завършва с петно. Нечифтните плавници са сиво-сини до зелено-сиви със ситни бели точки. "D" отпред е оранжев, отзад със син кант. ри самеца коремните плавници са удължени. Сред малките се наблюдава канибализъм.

Характеристики


Семейство: Cichlidae
Континент: Африка
Трудност: Средно
Слой: Дънен-среден слой
Миним. обем: 100л
Вода: Сладка