• Welcome to Българска Аквариумна Енциклопедия. Please login or sign up.
 
25.04.2024 04:30

Промяна новините на форума:

Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.


  • Killiman Ltd
  • Професионална поддръжка на аквариуми

Фактори за растежа на водораслите (тригери)

Започната от evgeni200, 01.02.2017 12:07

« назад - напред »

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

evgeni200

Фактори за растежа на водораслите (тригери)

Статията ще разгледа въпроса, защо аквариум с растения силно осветление, подаване на СО2 и много хранителни вещества във водата може изобщо да няма водорасли и защо при същите условия се наблюдава бум в растежа на водорасли.

Като начало да разгледаме базовите научни факти, които са нужни за растеж на водорасли:

1.Нуждата от СО2 е 0,01мг/л и по-малко
2.Водораслите консумират фосфат-РО4 при концентрация 0,02мг/л и по-малко.
3.Водораслите оцеляват при минимално осветяване 1-3µmol·m2·sec
4.Водораслите фотосинтезират доста ефективно и при слабо осветление, което е невъзможно за висшите растения.

Изводът от горните факти е, че да се намали и унищожи количеството водорасли чрез намаляване концентрацията на PO4, NO3, Fe и другите хранителни вещества е невъзможно. Водораслите са се появили на земята много преди растенията и могат да оцеляват при доста по-тежки условия от висшите растения. Преди да загинат водораслите в аквариума преди тях ще загинат всички растения които отглеждаме. Лимитирането на водораслите на базата на хранителните вещества е възможно единствено в океаните, където в центъра на големите колонии е възможен недостатък на P и N (фосфор и азот). Това е абсолютно невъзможно да се случи в един аквариум или сладководен водоем, където има постоянен приток на хранителни вещества от разлагащ се грунд, от подземни източници(извори), отмиване на почва от бреговете и т.н.
Хранителните вещества в аквариума за водораслите винаги са достатъчно, това означава, че напълно трябва да изключим възможността за борба с тях чрез ограничаване на хранителните вещества.

Какво следва?
Ограничаването на хранителни вещества няма да спре растежа на водораслите, спокойно може да се добавят нужните дози торове, които са необходими за нормално развитие на растенията без да се обръща никакво внимание на водорслите. Ако във вашия аквариум седмичната консумация на фосфат PO4 е 1.5мг/л спрямо осветлението и подаването на СО2, то водорасли няма да се появят и при стойност 3мг/л.Когато стойността падне на 0,5 мг/л водораслите ще се появят от недостатъчните хранителни вещества за растенията при тези стойности на осветление и СО2 необходими за протичането на фотосинтезата.
Когато се подават по-ниски стойности на хранителни вещества се намаля и темпа на фотосинтеза, намалява се осветлението и подаването на СО2.
Добавянето на торове в разумни граници дори и в повече за зададените темпове на фотосинтеза не е страшно, по-важното е те да не са малко.
Растенията също не се нуждаят от точна концентация на хранителни вещества - оптималната концентация варира в доста широки граници спрямо осветлението и СО2. Важното, което трябва да се запомни е да не се допусне гладуване на растенията спрямо зададените стойности на осветлението.

Защо се появяат водорасли?
Бум на водорасли или много бързо тяхно развитие, се получава само когато техните спори получат сигнал да преминат от състояние на покой във фаза на активно размножаване.Такъв сигнал се явява съвкупност от няколко фактора на параметрите на водата, не един или два, а няколко.
Тези фактори ще наречем тригери (англ. trigger - стартира, включва).

Какво може да бъде тригер?
За всеки вид водорасли е нужно едновременното наличие на няколко тригера, които могат да бъдат:

1.Много силно осветление
2.Продължително като време осветление
3.Висока концентрация на амоний NH4
4.Голямо количество органика като източник на амоний NH4
5.Висок фосфат PO4 (>4мг/л)
6.Нитрати в големи количества
7.Дисбаланс в съотношението фосфати:нитрати PO4:NO3
8.Предозиране с микроелементи особенно желязо Fe
9.Високо pH
10.Нисък редокс потенциал
11.Недостатък на кислород и лоша циркулация на водата
12.Анаеробни условия в грунда и гниене на органика
13.Силикати
14.Неправилен спектър на светлината
15.Слабо осветлиние
и много други.......

В последно време доминира идеята, че основните тригери за ръста на водораслите са осветлението и амония( спорите не се хранят с PO4/NO3). Макар и доста опростено като влияние върху спорите да започнат да растат има и редица други фактори. В повечето случаи именно съчетанието на тези два фактора довежда до сигнал за развитието на водорасли.

Двата тригера( светлина и амоний), като отделни фактори няма да предизвикат развитие на водорасли, само тяхното определено съчетание.
Например в здрав аквариум с растения, където има много светлина, СО2, PO4 и NO3, минимално количество амоний NH4 развитие на водорасли никога не се наблюдава.
Когато се появи един решаващ тригер, например повишаване концентарията на амония NH4 от лоша биофилтрация или затлачване на филтъра, разбъркване на голяма част от грунда при пресаждане на растения без последваща по-голяма смяна на вода и промиване на филтъра. Средата за размножаване на водораслите е подготвена.
Друг пример: Желязото свързано със свободната органика и хелати при силно осветяване със светлина в синия спектър-520nm или UV-лампа се разрушава и се освобождава, като Fe2+ и неговата конценртация през светлата част значително се повишава. Това повишаване значително стимулира ръста на водораслите.
Още един пример - цианобактериите: Лоша циркулация на водата, малко количество на кислород във водата са безусловно важни тригери за цианобактериите. Съвкупността от тези два и недостатъчно азот във водата безусловно довежда до развитието на цианобактерийте.

За развитието на водорасли в аквариума е нужно съчетание от няколко тригера, хранителни вещества за техния растеж в аквариума винаги са достатъчно. Когато във водата хранителните вещества са малко, то и техния растеж няма да е бърз, но това не спира тяхното развитие.

Високите концентрации на PO4, NO3, Fe и пр. сами по себе си не се явявават, като пряка причина за растеж на водорасли пример за това може да бъде аквариум с цихлиди със слабо осветление и стойности PO4 2-5мг, NO3 20-60мг/л, постоянно отделяне на амоний!
Причината е, че всички тригери са налице без светлина, засилването на осветлението в подобен тип аквариум без наличие на растения, които биха консумирали тези хранителните вещества само за няколко дни би довело до бурно развитие на водорасли.

Много е важно да се отбележи и да не се бъркат дозите торове, които се добавят в аквариума и тези които остават след консумацията от растенията, свързването им с грунда с висок СЕС, намалянето на тяхната концентрация след смяна на вода. Източник на хранителни вещества могат да бъдат разтворени във водата хранителни вещества, както и тези фиксирани в грунда с висок СЕС. Растенията се приспособяват и винаги се хранят от там където е стабилен източника на хранителни вещества. Субстрата е несъизмеримо по-надежден като източник на хранителни вещества, затова е добре именно той да се използва като основен източник, а добавянето на течни торове във водата като спомагателен. Водораслите не могат да консумират хранителни вещества от грунда.

След като водораслите не умират от снижаване на концентрацията на фосфати и т.н., тогава защо е нужна ежеседмичната подмяна на вода или по-честата при борбата с тях!?
Смяната на вода премахва именно основния тригер - амонияNH4 и разтворената във водата органика, като е лесно след това да се добавят нужните количества нитрат/фосфат за ръста на растенията. Ако нивата на PO4/NO3 или увеличаването на техните дози води до развитие на водорасли, то нивото на СО2 е ниско спрямо осветлението.За някои видове водорасли тригер е наличието на фосфати над PO4>4мг/л, но ако седмичната консумация на растенията е  PO4 1-3мг/л и се подменя вода 30-50% ежеседмично, то трябва да се добавя прекалено много PO4 за да се получи стойност на фосфати над PO4>4мг/л спрямо консумацията на растенията.
Аквариум с инертен грунд:
Ако се прави продължителна и честа подмяна на вода при силно осветление и подаване на СО2 без допълнително внасяне на хранителни вещества, растенията много бързо започват да гладуват, забавят своя растеж , отделят хранителни вещества във водата, забавянето на фотосинтезата снижава и наличието на кислород във водата в следствие на което се нарушава биофилтрацията и започва повишаване нивото на амония. Подмяната на вода в този тип аквариум се прави и с последващо добавяне на нужните дози торове за растенията. Развиващите се растения бързо ще понижат нивото на амония и водораслите ще изчезнат.
Тогава защо в аквариум със стабилен ръст на растения бързо изчезват всички водорасли при положение, че постоянно се добавят  PO4, NO3, Fe !? От всичко написано до тук става ясно че те не умират от глад.
Тогава защо изчезват и повече не се появяват!?
Растенията бързо привеждат в норми екосистемата, като бързо снижават нивата на органиката, консумират основния тригер за ръста на водораслите - амония, бързо увеличават концентарацията на кислород. Това положително тяхно въздействие намалява химическата потребност на кислород поради намаленета органика, която е и признак за нездрава екосистема. Корените доставят кислород в грунда, което и увеличава преработката на органика в грунда, повече кислород осначава и подобрена биофилтрация във филтъра и грунда. Листата на растенията се явяват и площ за развитие на бактерии преработващи органика, като тази площ е богато наситена от отделящ се кислород. Подобрената биофилтрация и намаляването на органиката довежда до съкращаването на основния тригер амония във водата и грунда.
Растенията създават стабилна екоситема отстранявайки основния тригер за появата на водорасли. Условията за размножаване на водорасли изчезват и те престават да се размножават. Аквариума след две три седмици се изчизва сам. Водораслите не изчезват никога напълно от състояние на активно размножаване те преминават в стадий на покой. Спорите които остават изчакват появяването на тригери подходящи за ново размножаване.

След светлината най-голямо въздействие върху растежа на растенията има СО2, ако той е недостатъчен за зададеното осветление - водорасли винаги ще има, дори и макро и микроелементите винаги да са достатъчни. Дори в идеален аквариум ако се снижи нивото на СО2 и се остави старото ниво на осветеност бързо ще се покрие с водорасли. Причината е, че от СО2 силно зависи темпа на растежа на растенията всички вещества които се добавят с торове се свързват с въглерод(С) от растенията изграждайки органична въглеводородна структура.Ако се намали подаването на СО2 и успоредно с него и осветеноста тригер за водораслите няма да се появи дори и във водата да се увеличат хранителните вещества.

Защо тогава в аквариум със слабо осветление, без подаване на СО2 и излишък от хранителни вещества обикновенно е чист от водорасли?
Това е възможно докато не се появи още един тригер - обикновенно е силно осветление.
Увеличаването на осветеността без да предизвика развитие на водорасли е възможно ако се увеличи и подаването на СО2. Светлината и СО2 значително ще увеличат растежа на растенията и ако едновременно с това не се увеличи и подаването на хранителни вещества растенията ще гладуват и ще забавят своя растеж. Започва натрупване на амоний и спорите получават тригер за развитие.

При слабо осветление на растенията не е нужно подаване на СО2 , за тях е достатъчно и количеството, което е налично във водата 4-7 мг/л. Ниските нива на СО2 ограничават отглеждането на доста видове растения.
Когато аквариума е силно осветен е нужно подаване на СО2 и подържането на 30мг/л задължително добавяне на торове. Ако се спре подаването на СО2  при силна осветеност водорасли винаги ще има. Въглерода(С) се явавя  40%  от биомасата на растенията)
Средно осветен аквариум се нуждае от СО2 = 15 мг/л
Излишъкът на осветление е един основен и важен тригер за растежа на водораслите!

За болшинството растения нуждата от СО2 е 15мг/л, на практика обаче се препоръчва 30 мг/л. Обезпечаването на достатъчно подаване и контрол на концентрацията на СО2 е най-сложната задача в един аквариум с растения, затова е добре да има голям запас. Ограничаването  растежа на растенията по ADA е именно с умерено осветление, което изисква и умерено подаване на СО2, подържайки дози от 30 мг/л вместо достатъчните 15 - 20мг/л така винаги има един добър запас докато не се увеличи осветлението.

Хранителния субстрат се явява гарант, че няма да може да се ограничи растежа на растенията на база хранителни вещества, дори и при ниски концентрации, във водата няма да се появи тригер. Минималните концентрации на хранителни вещества по ADA заставят растенията да се хранят от грунда. Получават се три мощни фактора които не позволяват на аквариума да излезе от състояние на баланс:

-Растежа е забавен от умереното осветление
-СО2 се подава повече от колкото е нужно
-Хранителния субстрат предотвратява гладуването на растенията

Докато веществата в субстрата са достатъчно може и седмици да не се добавят торове във водата без опасност от ръст на водорасли. Такъв аквариум е доста сложно да излезе от равновесие по методиката на ADA. Предимството на грунд с висок СЕС като аквасоил и др. е именно и фиксацията на амония правейки го достъпен единствено за корените на растенията и недостъпен тригер за водораслите.

Основната причина за появата на водорасли се явява промяната в стабилността на екосистемата, причиняващо забавяне ръста на растенията и появата на тригери за ръста на водорасли основен от които се явява амония, а не просто повишаване на хранителните вещества във водата. Стабилните условия най-често се нарушават когато нещо не достига за нормалното хранене на растенията, а то може да бъде дори и един елемент. Забавеният растеж довежда до отделяне на хранителни вещества във водата, натрупване в системата на амоний и органика, което заедно с високо ниво на осветеност са тригери включващи и развитието на водораслите.

Много често влошаването на растежа на растенията произтича именно от недостъчно СО2, първата стъпка за снижаване потребноста от СО2 би била снижаване темпа на фотосинтеза, а именно намаляване интензитета на осветлението. Аквариум с умерено осветление е значително по-лесно да се поддържа именно защото и подържането на СО2 в граници за темпа на фотосинтеза е по-лесно.

При начинаещите обикновено не постигането на баланс в аквариума е именно от страха да добаят торове. Първите стъпки обикновено са подаване на СО2 и силно осветление съпроводени с честа смяна на вода.
Да се добавят или не торове именно в този период?
Трябва да се запомни, че сами по себе си торовете не са причината за появата на водорасли. Недостатъкът от хранителни вещества преустановява растежа на растенията и се появяват редица тригери стимулиращи растежа на водораслите. Торове трябва да се добавят, особенно ако субстрата е инертен. Ако вече има налични водорасли, то трябва да се премахнат тригерите за тяхното развитие чрез подмяна на вода и методът на затъмнение, без да се лишават самите растения от хранителни вещества.

Когато субстрата е хранителен торове във водата е по-добре да не се добавят - достатъчно е това което се намира в субстрата. Аквариума с всеки изминат ден става все по чист от водорасли. След две максимум три седмици би трябвало да бъде напълно чист. Начинаещите често се страхуват в този период да добавят торове, като често се смята, че именно те са причината за поява на водорасли, но при силно осветление и подаване на СО2 от недостатъчно хранителни вещества за растенията се случва точно обратното.

Всичко което е необходимо е да се добавят нужните дози макро и микроелементи, смяна на вода, механично премахване на водораслите и да се чака. Водораслите гарантирано ще изчезнат. Който престане да добавя торове и постоянно променя условията в аквариума- от водорасли никога няма да се отърве. Случаите когато добавянето на торове засилва и растежа на ВОДОРАСЛИТЕ е когато подаването на СО2 е недостатъчно.

Всеки аквариум е индивидуален?

Мнението е свързано както и с това, че PO4/NO3/Fe  и другите хранителни вещества за растенията са причина за появата на водорасли. Достатъчно е да се обезпечи здрав растеж на растенията и тригерите за развитието на водорасли изчезват.

Светлина - СО2 - торове. Контролирайки тези три фактора с регулярни подмени на вода привеждат в стабилност всеки един аквариум. Всички неудачни аквариуми са различни, а всички успешни са съвършенно еднакви - подмяна на вода, светлина в съответствие с нея подаване на СО2 и торове - водорасли няма.

Как количеството риби влияе на дозировката PO4/NO3 ?

Когато рибите са малко с храната постъпва и малко PO4, проявява се недостатък на фосфати във вид на зелени точковидни водорасли по стъклата и листата на растенията.
Тригери за тези водорасли са силна светлина и малко PO4. Понеже повишаването на концентрацията на хранителни вещества не е тригер за развитието на водорасли няма нужда да се променя пропорцията на PO4:NO3 в торът който е приготвен, а да се увеличи дозата . Нивото на PO4 ще се вдигне и водораслите ще изчезнат. Увеличаването дозата на нитрата NO3 не е тригер за развитието на водорасли.
Когато един аквариум е пренаселен в него се натрупва много органика спрямо дадената биомаса растения в аквариума, водорасли ще има без значение колко СО2 се подава. Растенията също имат предел за темп на растеж и поглъщане на амоний спрямо осветеността. В аквариума се натрупват главните тригери, като амоний, органика, понижава се нивото на кислорода и водораслите са неизбежни. Това е и причината в аквариум с растения да се отглеждат малко на брой риби.

Най точният и всеобхватен фактор за стабилен аквариум , когато няма тригери е химическата потребност на кислород ХПК (chemical oxygen demande COD) - явява се и най- важният тест за аквариум с растения. Нарушеният баланс веднага се вижда при стойности COD>4-6.  Тези стойности говорят че в аквариума нещо не е наред. Веднага трябва да се направи проверка дали светлината не е прекалено силна спрямо подаването на СО2, циркулацията на водата, работата на филтъра, състоянието на грунда, дозирането на торовете. Ако се окаже, че има недостък на определен елемент, трябва да се провери дали торовете се добавят по предписание. Водораслите ако продължават да засилват своя растеж след всяко добавяне на макро елементи, а с филтрацията, смяна на вода, грунда, микро елементите всичко е наред- означава че подаването на СО2 е недостатъчно.

Автор : Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 3-2009.
Използвана литература:
Algal Sensory Photoreceptors
Algal life cycles
Algal Life Cycles - Professor Ralph E. Taggart
Estimative Index, Tom Barr
[1] Гетеротрофность растений, В.С. Жданов, "Аквариумные растения", Москва, Лесная промышленность, 1981г., стр. 268-269.
[2] PDF ???
[3] Ecology of the Planted Aquarium, Diana Walstad
[4] Measurement of Carbon Dioxide Compensation Points of Freshwater Algae, PDF 826Kb
[5] Minimum spectral light requirements and maximum light levels for long-term germling growth of several red algae from different water depths and a green alga.
[6] Кристель Кассельман, Атлас аквариумных растений, пер. с нем., © ООО "Аквариум ЛТД", г.Москва 2001, 376 с. - илл., ISBN 5-85684-539-0 / Christel Kasselmann, Aquarienpflanzen, 2., uberarbeitete und erweiterte Auflage, © 1999 by Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart, Germany
[7] Триггеры пробуждения спор и вспышки водорослей только свет+аммоний. Так ли это? - Factors affecting spore germination in algae — review. S. C. Agrawal, Department of Botany, University of Allahabad, Allahabad, 211 002, India; Journal Folia Microbiologica, Springer, Netherlands, ISSN 0015-5632 (Print) 1874-9356 (Online), Issue Volume 54, Number 4 / July, 2009 Pages 273-302; published online - 14 October 2009.
Източник: amania.ru - триггеры

Превод : evgeni200
Следва .......втора част


Публикациите са слети: 07.12.2013 19:19

"Болшинството от случаите при които се наблюдава ръст на водорасли се дължат на излишък на нитрати, голямо количество риби, малка подмяна на вода, мръсен филтър или дисбаланс между светлина и подаване на СО2. " - Takashi Amano

ОК, всичко е както трябва, но водораслите продължават да растат!!!

Защо все пак може да има проблеми при достатъчно макроелементи, светлина и микро елементи?

Всичко е в свързващото звено между светлината и макроелементите, а именно СО2. Нямащи достатъчно въглерод (С) растенията не могат да консумират и свържат всичките налични хранителни вещества, като макро и микроелементи и те стават достъпни и за
водораслите.Водораслите могат да се хранят и с минимум хранителни вещества, но могат да бъдат и доволни , когато има излишък от тях. Растенията забавят своя растеж от недостъка на СО2 няколко пъти - темпа на фотосинтеза е право пропорционален на наличието на СО2 във водата. Водораслите и растенията са едни от първите в хранителната верига, които превръщат неорганичния въглерод(С) в органични въглеводороди използвайки СО2 за процеса фотосинтеза.
Добър растеж на растенията гарантира аквариум чист от водорасли. Хранителни вещества способстващи ръста на водораслите, като фосфати и нитрати почти веднага се консумират от растенията, единствено при недостъчно СО2 се получава излишък на хранителни вещества даващи и шанс на водораслите да се развиват. Водораслите имат нижда от минимално количество СО2 и вече наличния излишък на хранителни вещества осигурява и техния растеж.

"Голямо количество растения и стабилно подаване на СО2 са главните мерки за предотвратяване появата на водорасли."  (Dennerle)

Защо се получава дисбаланс и голямо отделяне на амоний NH4  - главния стимулатор за появяването на водорасли?

Причините за отделяне на амоний могат да бъдат:

– спиране растежа на растения от недостатъчно хранителни вещества
-лоша работа на филтър
-използване в субстрата на високолабилна органика и последващо загниване
-недостъчна подмяна на вода
-пренаселване с риби и недостатъчна биомаса на растения

Растенията имат следните нужди за добър растеж, като са подредени и по степен на важност:

Светлина – CO2 – K - NO3 – PO4 –микроелементи.

Светлината, дозите макро и микроелементи, смяната на вода са лесни за контрол фактори. Диапазона на оптимални концентрации е много широк. По важното е те да са достъчно, а не да са малко.
СО2 е сложният за подръжка фактор. Това произтича от бързото отделяне на СО2 от водата. Измерването на концентрацията на база рН е крайно ненадежден метод, тъй като често се използват тестове на любителско ниво, нямащи точноста на професионалните тестове. Резултатите често могат да бъдат подвеждащи и показващи достатъчно СО2, а в действителност то да е недостатъчно. Контролът и подаването на СО2 е най-трудният елемент в цялата методика по-отглеждане на аквариум с растения. В 90%  от случаите при които се наблюдава растеж на водорасли е именно от недостатъчно СО2.

Ефективен метод за измерване на СО2 е дроп чекер (drop checker) с калиброван разтвор KH=4.0

Недостатък на хранителни вещества:

Това е основната причина начинаещите акваристи да не могат да се справят с водораслите. Подава се СО2, светлината е достатъчно, но водораслите се развиват.Причината е в недостатъчната скорост на растеж на растенията и малката биомаса именно от липсата на макроелементи NO3 и PO4.

Недостатъчното добавяне на торове е една и от причините да отказва много начинаещи да усвоят методиката на отглеждане на аквариумни растения. Подавате СО2, растенията растат бурно седмица две, но след това започват да забавят своя растеж, покриват се с дупки, променят цвета. Всичко това е признак на недостатък на макро и микро елементи.
Подаването на СО2 и силното осветление усилват значително темпа на растеж на растенията, но при недостатъчно хранителни вещества периода на растеж е много кратък и като последствие се получава бум на водорасли . Вместо да се започне подаване на хранителни вещества в аквариум с инертен грунд се пристъпва към честа смяна на вода, която още повече снижава хранителните вещества за растенията, по този начин водораслите няма да изчезнат никога - първи ще загинат растенията.
За да се прекрати растежа на водораслите чрез смяна на вода и отстраняването по този начин на високите нива на амоний и органика след смяна се добавят по половин дози макро и микроелементи.Когато растенията видимо започнат да растат се намалява смяната на вода до обичайната и се добавят обичайните дози торове.

Oedogonium
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi42.tinypic.com%2Fbj7d3.jpg&hash=e7f6aceebd71035440ab4777ce30f6493eefcb80

Това е първия признак за недостъчно хранителни вещества в аквариума. Появява се първо на дългостеблените растения. Ранно предупреждение за недостатъчни макро елементи.

Признак за недостъчни фосфати PO4 са зелените точковидни водорасли по стъклото и листата на растенията.
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi39.tinypic.com%2F23kulax.jpg&hash=dd1c01a75bd2c7bda0cba290fc77474dcb421539

Смяна на вода:
Друга разпространена грешка - Растеж на водорасли, смяна на вода без подхранване на растенията. Смяната на вода се прави с цел снижаване нивата на основните тригери за растежа на водораслите, а именно амоний и органиката, а не на концентрацията на макро и микроелементите нужни за растежа на растенията.
Ако в този период нивата на макро и микроелементите имат нулеви стойности как биха се хранели и растели растенията!?
Добавяйте в този период наполовина дози макро и микроелементи и след няколко седмици всичко ще бъде наред. Водораслите ще се лишат от хранителни вещества, растенията постепенно ще подобрят своя растеж отнемайки хранителните вещества за водораслите.
Без добавяне на хранителни вещества във водата се прави в случая когато аквариума е стартиран с хранителен субстрат.

Нишковидни водорасли:
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi41.tinypic.com%2F2nklvg1.jpg&hash=d98ae0071b66ce1c1633842f0ea966ad3f9810e7

Смяташе се, че причината за нейното появяване са нива на желязо над  0.1-0.3мг/л.
Причината е в недостатъчно макроелементи или СО2. Увеличете подаването на СО2, нормализирайте подаването на фосфат/нитрат, премахвайте механично с четка за зъби количеството което е възможно и много скоро сами ще изчезнат.
Снижаването на желязото под  0.1мг/л няма да доведе до премахването на нишковидните водорасли, по скоро ще предизвика хлороза на растенията и те ще забавят своя растеж. Когато нишковидни водорасли има при достатъчно наличие на макро и микроелементи - причината е в недостиг на СО2. Ако и увеличаването на СО2 не премахва водораслите, то причината е в силното предозиране на макроелементите,  или прекалено многото риби(много амоний и органика).
Друга причина е колебанието в подаването на СО2 и неговата концентрация, колебанията могат да увеличат растежа на нишковидните водорасли 15 пъти. (Tom Barr - източника не е посочен)

Ако до тук нищо не помогне използвайте метода на затъмняване, кислородна вода или глутаралдехид.

Грешки с СО2 - черна брада:
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi40.tinypic.com%2F2rzdjwz.jpg&hash=beffb8a7eeac4e277b728e42e7fdec2870934f4a

Поставянето на система за СО2 и веднага пускането и на "пълна мощност" - концентрация във водата на 30мг/л довежда до развитието на най- упорите за борба червени водорасли (red algae, черна брада). Растенията нямат нужда от толко високо количесво на СО2 те все още не са се адаптирали и нямат развити корени.През първата седмица е достатъчна 1/3 от оптималната доза СО2, втората седмица може да се увеличи на 2/3 и едва на третата седмица когато растенията са се адаптирали да се подава оптимална доза СО2. Високите нива на нитрат, фосфати и желязо не са пряка причина за появата на черна брада. Появяването се свързва по-скоро с колебания в подаването на СО2.
На второ място е недостатъчното подаване на СО2. Когато подаването стане достатъчно и макроелементите за растенията са също достатъчни тя ще изчезне. Механичното отстраняване от листата също помага, като намаляването на нейното количество довежда и до отделянето на по-малко спори във водата.
Друга разпространена причина за появата на черна брада е силното затлачване на грунда с органика. Предизвиква се от прекалено много риби, прехранване на рибите, затлачване на филтъра с последваща от това слаба циркулация.

Първи сигнал за ниски нива на СО2 може да бъде появата на еленови рога (Staghorn algae):
https://aquariumbg.com/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi39.tinypic.com%2F3442sec.jpg&hash=7050bae333adbcef505e09eb8f10bf4f741bef8f

Основните причини за ръста на водорасли са :
-ниска концентрация на СО2 (90% от случаите)
-колебания в концентрацията на СО2
-много риби спрямо малка биомаса на растения
-непостоянно подаване на СО2,макро, микроелементи
-прекалено много светлина

Автор : Иванюшин Руслан (a.k.a. naman), 4-2007.
Източник: Amania.ru - решение проблем аквариума с растениями
превод : еvgeni200

Similar topics (5)

6056

Публикации: 11
Прегледи: 7046

10209

Публикации: 26
Прегледи: 10304

1723

Публикации: 11
Прегледи: 8908

59681

Публикации: 2
Прегледи: 7371

25066

Публикации: 7
Прегледи: 4649