Съвместимост на различните видове рибки
Таблицата е обща за видовете и ориентировъчна, добре е да се прочете по-конкретно за отделните семейства риби.

Темата във форума


Д=Съвместими Н=Несъвместими В=Изискват вниманиеМ а л а в и й с к и  ц и х л и д иТ а н г а н а й с к и  ц и х л и д иР а з л и ч н и  а ф р .  ц и х л и д иА м е р .  ц и х л и д иС к а л а р и иБ а р б у с иБ е т иК о р и д о р а с иД а н и оД и с к у с иЗ л а т н иТ р и х о г а с т е р иГ у п иК а р н е г и е л иК и л и т аГ о л е м и  с о м о в еЩ и п о ц иМ о л и н е з и иП л а т иП л е к оА т е р и н иР а с б о р иА к у л иЛ о р и к а р и иХ е л е р иТ е т р иР а з н и  р и б иБ е з г р ъ б н а ч н иБ р а к и ч н и  р и б иЕ з е р н и  р и б иР а с т е н и я
Малавийски цихлидиД
Танганайски цихлидиВВ
Различни африкански цихлидиВВД
Американски цихлидиВВВВ
СкаларииНННВД
БарбусиВВВВВД
БетиННННВНВ
КоридорасиВВВВДДДД
ДаниоНННВДДДДД
ДискусиНННВВВВДДД
ЗлатниНННННННДННД
ТрихогастериНННВДДВДДВНД
ГупиННННДВДДДДНДД
КарнегиелиНННВДВДДДДНДДД
КилитаНННВДВВДДДНДДДД
Големи сомовеВВВВВВВВВВНВВВВВ
ЩипоциВВВВДДДДДДВДВДВВД
МолинезииНННВДДДДДДНДДДДВВД
ПлатиНННВДВДДДДНДДДДВВДД
ПлекоДДДДДДДДДВДДДДДВДДДД
АтериниНННВДДВДДДНДДВДВДДДДД
РасбориНННВДДДДДДНДДДДВДДДДДД
АкулиВВВВВДВВДВНДВВВВДВВДДВВ
ЛорикарииВВВВВДДДДВДДВДДВДВВДДДВД
ХелериНННВДВДДДДНДДДДВВДДДДДВВД
ТетриНННВДДДДДДНВДДДНДДДДДДВДДД
Разни рибиВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
БезгръбначниВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ
Бракични рибиНННВНВННВННННННВВДНВВНВВННВВД
Езерни рибиННННННННННДННННННННННННННННВНД
РастенияВВВВДДДДДДВДДДДВДДДВДДДВДДВДВВД


Преобразуване метрична - английска система
oF <=> oC in <=> cm G <=> L
Обем на аквариум
Дължина см
Ширина см
Височина см
L G
Тегло и обем на грунд
Дължина см
Ширина см
Височина см
кг л
Осветление
Обем л
Сила
Вт
Филтър
Обем л
min л/ч
З А Т В О Р И