Новини: Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.
Купих си електронен таймер, как да го настроя?

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Стъпка 1: сверяване на часовника


Ден 1 отговаря на понеделник, ден 7 - неделя. Надявам се да няма проблеми със сверяването.


 


 


 


 


 


  


 


 


Стъпка 2: настройване на програмата


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Да изберем за настройка програма P01. Да изберем 10 часа светене и начало 12:00. Краят ще е 22:00.  Ще свети през цялата седмица. Чрез бутона PROG намираш P01 ON. Натискаш бутон On/Off за да я активираш ако не е. (виж т.2) Натискаш бутон ENTER и влизаш в режим избор на дните, през които ще е активна програмата. С помощта на SET активираш MON-SUN - от понеделник до неделя. Натискаш отново ENTER и по познатия по-горе начин избираш начален час. В случая - 12:00. Като приключиш с PROG избираш P01 OFF и я настройваш по същия начин.  Когато си готов, натискаш MODE, за да излезеш от режим програмиране.


Стигаме до стъпка 3:  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Тук избираш програма P01.


 Преобразуване метрична - английска система
oF <=> oC in <=> cm G <=> L
Обем на аквариум
Дължина см
Ширина см
Височина см
L G
Тегло и обем на грунд
Дължина см
Ширина см
Височина см
кг л
Осветление
Обем л
Сила
Вт
Филтър
Обем л
min л/ч
З А Т В О Р И