Новини: Ако имате проблем в аквариума, преди да пуснете нова тема, попълнете въпросника тук.
Как да разберем от какво са болни рибките
КАК ДА РАЗБЕРЕМ ОТ КАКВО СА БОЛНИ РИБКИТЕ

   Аквариумните рибки, както всички други обитатели на нашата планета боледуват. Ранното и точно поставяне на диагноза е от решаващо значение за успешното лечение.
   За неспециалиста е трудно да разпознае болестите, тъй като в аквариума условията за наблюдение не са много добри. Извън водата пък рибата се държи неестествено и скоро умира. Също така промените в поведението на рибите или другите видими прояви на болестта, или отравянето могат да бъдат сходни, дори еднакви.
   Трябва да се поставя колкото се може по-правилна диагноза, за да може намесата ни да е   успешна и категорична. Въпреки това в повечето случаи аквариста поставя диагнозата сам.   Помагат му следните прояви на рибите или промените в поведението и вида им:

   Внезапно измиране на риби, на някои видове, на възрастова група или на група риби с определена големина.
      - отравяне с СО2, амоняк, нитрити, недостиг на кис¬лород;
      - отравяне с метали - мед, цинк, алуминий, сребро и др.;
      - отравяне с феноли, инсектициди, хербициди, ни¬котин, алкохол, органични разтворители;
      - отравяне с развалена или отровна храна.

   Не координирано плуване, свързано с конвулсивни движения, резки удари срещу стените на аквариума, изскачане над повърхността.
      - прекалено високо или ниско рН;
      - отравяне с инсектициди.

   Затруднено дишане, поемане на въздух над водата, ускорени дихателни движения с хрилете, неправилно дишане.
      - недостиг на кислород;
      - отравяне с амоняк или нитрити в зависимост от рН;
      - масово паразитно заболяване на хрилете.

   Ускорено дишане, поведението на рибите нормално.
      - недостиг на кислород;
      - повишено съдържание на нитрити;
      - прекалено висока температура за дадения вид;
      - заболяване на хрилете.

   След първоначалното безпокойство рибите започват да търсят скришни места до повърхността, телата им се оцветяват по-ярко и те умират.
      - отравяне с СО2;
      - отравяне с органични отрови.

   В кожата има малки мехурчета с газ, които се пукат, ако рибата се извади от водата.
      - пресищане на водата с газове.

   Конвулсивни движения на рибите в аквариума, заставане с главата нагоре, поява на апатия, на тъмни петна по тялото.
      - Trypanosoma;
      - Cryptobia;
      - Sanguinicoia;
      - Sporozoa;
      - Ichthycsporidium;
      - Mycobacterium.

   Конвулсивни движения, главата и опашката по-тъмни, в средата тялото по-бледо, събиране на течност в коремната кухина, събиране на газове и червата.
      - повишено съдържание на нитрити, съпроводено с бактериална инфекция.

   Рибите са бавни, унили, апатични, при ловене с ръце не бягат.
      - Cryptobia;
      - Trypanosoma и Trypanoplasma.

   Неспокойствие и отъркване на рибите в предме¬ти, растения и други, перките са свити или слепнали, имат белезникави налепи по тялото.
      - Ichthyobodo, Trichodiny, Chilodоnella, Icthyophthirius и други паразити.
      - бактериална инфекция;
      - плесенни (гъбни) болести;
      - неподходящо рН;
      - високи нива на нитрати, нитрити.

    Екскрементите са белезникави до бели, висят дълго на аналния отвор.
      - Capillaria;
      - Spironucleus.
 
   Изкривен гръбнак при възрастните риби.
      - Camallanus:
      - Sporozoa, Plistophora;
      - Mycobacterium;
      - Ichthyоcsporidium.

   Телесната кухина е увеличена от водянка.
      - Ichthyоcsporidium;
      - бактериална инфекция при увеличено съдържание на нитрити;
      - увреждане или инфекция на бъбреците;
      - инфекциозен асцит.

   Изпъкнали очи (екзофталмус).
      - отравяне с нитрити;
      - Ichthyоcsporidium;
      - Mycobacterium
      - Diplostomum (метацеркарии);
      - инфекциозен асцит;
      - Acanthocephala.


   Рибите са постоянно бледи.
      - много светло дъно, прекомерно осветяване на аквариума;
      - недостиг на скривалища при видове, които водят потаен начин на живот;
      - прекалено висока или ниска температура;
      - неподходяща вода (твърдост, рН, алкалност);
      - прясна вода;
      - хронично отравяне.

   Целите риби са тъмни, дори черни. Промяната в цвета се дължи на:
      - Ichthyоcsporidium;
      - Mycobacterium;
      - Spironucleus;
      - Melanosarcom;
      - отравяне.

   Прозират светли, кафеникави, жълтеникави, белезникави и сивкави петна по тялото на рибата.
      - Plistophora;
      - може да се предизвика и всякакви бактерии.

   Белезникава уста.
      - Flexibacter.

   Настръхване на люспите на отделни места или по ця¬лото тяло.
      - Flexibacter columnaris;
      - инфекциозен асцит;
      - отравяне с развалена храна.

   Преките се накъсват. Различни части от тялото са покрити с малки или по-големи петна с нишковидни форми.
      - Saprolegnia;
      - Achlya.

   Перките се накъсват. Различни части от тялото са покрити с малки или по-големи петна с нишковидни форми, но белите нишки са единични, много фини и често се подават под люспите.
      - Flexibacter;
      - Spironucleus.

   По перките или по цялото тяло има прозрачни твърди мехурчета, големи до 2 мм, които трудно се отстраняват.
      - Lymphocystis (когато са бистри);
      - Sporozoa (когато се белезникави).

   Перките се разнищват, лъчите им се разпадат или чупят.
      - Flexibacter;
      - различни бактериални инфекции;
      - Mycobacterium.

   Малки вдлъбнатини на тялото, особено на главата. Често тези язви са покрити със слой слуз.

      - Hexamita (Octomitus);
      - Spironucleus;
      - Ichthyоcsporidium.

   Навсякъде по тялото се появяват плоски червени яз¬ви с различна големина и с белезникави или тъмни ръбове.
      - Aeromonas salmоnicida;
      - Aeromonas hydrophyla, Pseudomonas fluorescens;
      - Vibrio sp.;
      - Ichthycsporidium;
      - Haemophilus piscium.

   Очите са белезникави, често настъпва слепота.
      - увреждане на окото от двувалентно желязо (само при рН под 7);
      - начало на плесенясване;
      - бактериална инфекция.

   Клепачите на очите са белезникаво помътнели.
      -   Diplostomum (метацеркарии).

   Кожата на рибата е разнищена, почервеняла и слузеста.
      - неподходящо рН на водата;
      - Ichthyobodo;
      -бактериална инфекция.

   Перките, тялото, хрилете са покрити с достигащи до 1 мм бели точки (ихтиофтириаза).
      - Ichthyophthirius (в сладка вода);
      - Cryptocaryon (в солена вода);

   Както ихтиофтириаза, но белите точки са по-малки, не надвишават  0,1 мм.
      - Ainyloodinium.

    По тялото или под люспите има ракообразни, големи 5 - 13 мм, с форма на малки костенурки, с твърда черупка, плътно притиснати към рибата. Върху кожата на рибата има добре видими убождания, които в началото са възпалени, червеникави, а по-късно сиво-бели.
      - Argulus (шаранова въшка).

   На някои места по тялото „се веят" или увисват прозрачни, различно дълги торбички с дребни яйчица.
      -   Lernaea, Ergasilus и други паразитни ракообразни.

 Когато рибата е спокойна, от ануса и се подават розови червеи (преди всичко при живородките).
      - Camallanus.


Преобразуване метрична - английска система
oF <=> oC in <=> cm G <=> L
Обем на аквариум
Дължина см
Ширина см
Височина см
L G
Тегло и обем на грунд
Дължина см
Ширина см
Височина см
кг л
Осветление
Обем л
Сила
Вт
Филтър
Обем л
min л/ч
З А Т В О Р И