Pangio semicincta  (Fraser-Brunner, 1940)

Българско наименование:

Кули

Снимка на Pangio semicincta  (Fraser-Brunner, 1940)

Синоними: Acanthophthalmus semicinctus (Fraser-Brunner, 1940);  Acanthophthalmus kuhlii sumatranus (Fraser-Brunner, 1940)

Етимология:
semicincta: от латинското semi, означаващо половин, и cinctus, означаващо ‘колан, пояс, отнася се за оцветяването на този вид

Семейство: Cobitidae

Разпространение: Pangio semicincta е разпространена на Малайския полуостров и островите на Суматра и Борнео.
Оцветяването варира между отделните екземпляри.  

Хабитат: Pangio semicincta е откривана най-често в плитки, бавно подвижни части на горски потоци или други спокойни водоеми като  блата и застояли води.
Повечето от тези водоеми са бивши торфени блата и са с тъмна вода, но рибата е откривана и в чисти води, с наличие или липса на танин.
Подобни хабитати са обикновено на сенчести места, заобиколени с дървета.  Водата е с пренебрежимо минерално съдържание и pH може да падне до 3.0 или 4.0 поради изпускането на танини и органични киселини от разлагащ се органичен материал.
В зависимост от местоположението, субстрата може да се състои от торф, тиня и пясък.

Типичен хабитат на Pangio semicincta (снимка Michael Lo)

Максимална стандартна дължина:
90 – 100 мм.

Размер на аквариума: препоръчва се аквариум с размер поне 60х30 cm или по-голям.

Отглеждане: Използвайте мек, пясъчен субстрат тъй като тази риби обича да се рови в субстрата, а понякога се заравя напълно в него.  Ако се използва едър чакъл, рибата може да се нарани и ще бъде стресирана.
Добре е да се добавят няколко корена или парчета дърво, така че да се образуват сенчести зони. Може да се добавят също и сухи листа, за наподобяване на естествения хабитат.
За предпочитане е не много силна светлина и съответно подходящите растения за нея като Leptochilus pteropus , Taxiphyllum и Cryptocoryne.
Поради предпочитанията и към спокойни води, течението в аквариума не трябва да бъде много силно. Уверете се, че дребните риби не могат да бъдат засмукани от филтъра.  Добре е аквариума да има и капак, защото понякога изкачат от водата, особено когато за пръв път са пуснати в ново обкръжение.

Параметри на водата:
Температура: 21 – 26 °C, pH: 3.5 – 7.0, твърдост: 0 – 8 GH.

Хранене:
Pangio semicincta е микрохищник, пресяваш непрекъснато дъното в търсене на ларви на насекоми, дребни ракообразни и подобни. В аквариум приемат и сухи храни, но за предпочитане е редовно хранене с живи или замразени дафния, артемия, комарени ларви, червеи гриндал и други.

Pangio semicincta в аквариум

Поведение и съвместимост:
Pangio semicincta са миролюбиви с другите риби, както и помежду си. В природата те са най-често в големи общности. В аквариум е добре да имаме поне 5-6 екземпляра, които веднага ще почнат да търсят място за криене.
Подходящи риби за отглеждане с Pangio semicincta са миролюбиви видове като Boraras, Sundadanio, малки Rasbora, Trichopsis, Sphaerichthys, Kottelatlimia.

Сексуален диморфизъм: Възрастните женски обикновено за по-едри и тежки от мъжките. През размножителния период първата гръдна перка на мъжките е по-дебела и разклонена.

Размножаване: Има няколко различни случая на размножаване в плен, но те не са добре документирани.  Предполага се, че размножаването в природата е със сезонен характер.
 

Характеристики


Семейство: Cobitidae
Континент: Азия
Трудност: С определени изисквания
Слой: Дънна риба
Миним. обем: 30л
Вода: СладкаКарта на разпространение


Добавенo на 29.04.2004 г; промененo на 14.06.2021 г