всички растения

Taxiphyllum alternans

Българско наименование: Тайвански мъх
Taxiphyllum alternans
Taxiphyllum alternans

Произход:
Китай, Япония, Корея, източната част на Северна Америка

Зелен на цвят, приличащ на Коледен мъх, но с клонки с форма близка до равностранен триъгълник. Силно разклонен със странични разклонения близо едно до друго.
Листа с дължина между половин и три и половина мм и ширина от 0.8 до 1.6 милиметра, фино назъбени. Расте сравнително бързо. В природата е намерен върху почвата, корените и стъбла на дърветата, гниеща дървесина в блата. Рядко се среща на варовикови скали в реките.

 

 

 

Семейство:
Твърдост:
Мека - твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Лесно
Разположение:
Преден план
Светлина:
Слабо - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
30л
Температура:
15° - 30°
pH:
5,0 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: