всички растения

Nomaphila Spec. Thailand.

Nomaphila Spec. Thailand.
Nomaphila Spec. Thailand.

Расте в западната част на п-ов Индокитай. Височина до 60см. Стъбло червеникаво. Листа с дължина до 12см, ширина до 2см, линейна форма, клиновидна основа, остър връх, отгоре светло-зелени, отдолу белезникаво-зелени. Израства с 5 см за седмица.

Семейство:
Твърдост:
Мека - твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: