всички растения

Nomaphila Spec. Langblattrig

Nomaphila Spec. Langblattrig
Nomaphila Spec. Langblattrig

Селекционна форма. Листа с дължина до 10см, ширина до 0,8см, линейна форма, клиновидна основа, остър връх, зелени, понякога маслено-зелени, отдолу белезникаво-зелени.

Семейство:
Твърдост:
Мека - твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: