всички растения

Myriophyllum verticillatum

Myriophyllum verticillatum
Myriophyllum verticillatum

Расте в Азия, Европа, Северна Америка и на север в Африка. Листа с дължина до 4,5 см, сегментите са леко огънати надолу, тъмно-зелени. Осветление 0,4 Вт/л. Вода: 17-22°С, КН 5-15°, рН 7-7,5. Зимата загива, оставяйки зимуващи пъпки.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Много бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: