всички растения

Myriophyllum scabratum

Българско наименование: Синоним: М.pinnatum.
Myriophyllum scabratum
Myriophyllum scabratum

Расте в източната част на Северна Америка и в Куба. Листа с дължина до 3 см, тъмно-зелени. Осветление 0,4 Вт/л. Вода: 18-24°С, КH 5-15°, рН 6,5-7,5.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
неизвестно
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Заден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: