всички растения

Myriophyllum mattogrossense

Myriophyllum mattogrossense
Myriophyllum mattogrossense

Расте в Южна Америка. Височина до 60 см. Листа с дължина до 5 см, червеникави до кафяви. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 22-28°С, КН 5-12°, рН 6-7,2. Израства с 10 см за седмица.

Семейство:
Твърдост:
Много мека - средно твърда
Континент:
Южна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Заден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: