всички растения

Myriophyllum hippuroides

Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum hippuroides

Расте на изток в Северна Америка и в Централна Америка. Височина до 50 см. Стъбло червеникаво. Листа с дължина до 3 см, сегментите са леко огънати надолу, маслено-зелени до червеникави. Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 16-25°С, dН до 20°, рН 6,5-7,5. Израства с 10 см за седмица.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Заден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: