всички растения

Myriophyllum aquaticum

Българско наименование: Синоним: М.brasiliense
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum aquaticum

Расте в Южна Америка, източна и юго-източна Азия и в северната част на Австралия. Листа с дължина до 4 см, светло-зелени, понякога с бледо-червеникав връх. Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 20-26°С, КН 2-25°, рН 5,5-7,5.

Семейство:
Твърдост:
Много мека - средно твърда
Континент:
Южна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: