всички растения

Marsilea quadrifolia

Българско наименование: Четирилистно разковниче
Marsilea quadrifolia
Marsilea quadrifolia

Расте в Европа, Азия и Северна Америка, в дълбоките заливани с вода блата, край блатистите брегове на реките и езерата. Папрат с пълзящо коренище. Листа с Ж до 5см, разсечени с 4 широки сегмента, зелени до тъмно-зелени. Засажда се в хранителен грунд. Осветление 0,5-0,7 Вт/л. Вода: 18 - 22 °С, dH до 15° , рН 6 - 8. Размножава се чрез делене на коренището, отрязвайки парче с 5-6 разклонения.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Преден план
Светлина:
Слабо - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
50л
Температура:
18° - 25°
pH:
6,5 - 7,5
Вода:
Сладка

Други растения от същото семейство:

Връзки за споделяне: