всички растения

Ludwigia arcuata

Българско наименование: Дъговидна лудвигия
Ludwigia arcuata
Ludwigia arcuata

Расте на юг-изток в Северна Америка. Височина до 30 см. Разположение на листата едно срещу друго. Те са с дължина до 3,5 см, ширина до 0,2 см, с линейна форма, отгоре маслено-зелени, отдолу бледо-червени. Засажда се в група на среден план. При отглеждане във вода с dH повече от 8° и при осветяване със силен червен спектър листата са по-ярко оцветени. Израства с 10 см за месец.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
5,5 - 7,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: