всички растения

Lobelia cardinalis

Българско наименование: Лобелия
Lobelia cardinalis
Lobelia cardinalis

Расте в блатистите места на Северна Америка. Височина 5-30 см. Стъбло удължено, правостоящо. Разположението на листата е едно след друго. Те са с дължина до 8 см, ширина до 3 см, с овална или яйцевидна форма, клиновидна основа, тъп или остър връх, зелени. Цветовете са тъмно-червени. Засажда се в група на среден и заден план в хранителен грунд. Осветление 0.5 Вт/л. Вода: 22-26°С, dH 5-20°, рН 6,5-7,5. Израства с 5 см за месец. Размножава се чрез издънки.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: