всички растения

Limnobium laevigatum

Българско наименование: Cиноними: L.stoloniferum, Hydromystria stolonifer, Salvinia laevigata, Tria
Limnobium laevigatum
Limnobium laevigatum

Расте в Централна и Южна Америка, на Големите Антилски острови, в блатата и на повърхността на стоящи води. Плаващо растение с розетка листа с много малки дръжки и провиснали надолу корени. Листа 1,5-3 см, заоблена или яйцевидна форма, сърцевидна основа, зелени. Осветление 0.5 Вт/л, не по-малко от 12 ч. Вода: 20-28°С, КH 2-12°, рН 6,5-7,5. Да се пази от кондензирали капки (покривното стъкло да е под ъгъл). Размножава се чрез издънки.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Плуващо
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
50л
Температура:
22° - 26°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: