всички растения

Hygrophila spec. Rotlich.

Hygrophila spec. Rotlich.
Hygrophila spec. Rotlich.

Расте в юго-източна Азия. Листа с дължина до 7 см, ширина до 0,8 см, линейна форма, леко вълнисти краища, клиновидна основа, тъп връх, отгоре маслено-зелени до слабо червеникави, отдолу белезникаво-зелени. Условия за отглеждане: dH 8-12°, рН 6,5-8.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
24° - 32°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: