всички растения

Hygrophila salicifolia

Hygrophila salicifolia
Hygrophila salicifolia

Расте в блатата и под водата в областите с топъл климат. Стъбло удължено, правостоящо, често пълзящо. Разположението на листата е едно срещу друго. Засажда се в хранителен грунд. Осветление 0,4-0,5 Вт/л. Вода: 24-28°С, КН 2-15°, рН 6,5-7,5. Размножава се чрез издънки. На плаващ по повърхността на водата лист се образува дъщерно растение, което след образуване на корени и листа се отделя и засажда в грунда. Този способ на размножаване е малко ефективен.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Космополит
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
С определени изисквания
Разположение:
Среден план
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Препоръчва се торене и CO2
Миним. обем:
100л
Температура:
24° - 32°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: