всички растения

Hygrophila difformis

Българско наименование: Синоним: Synnema triflorum.
Hygrophila difformis
Hygrophila difformis

Расте в континенталната част на юго-източна Азия. Височина около 50 см. Листа с дължина до 10 см, ширина до 8 см, отгоре светло-зелени, отдолу белезникаво-зелени. Отглеждане във вода dH 8-15°. Израства до 10 см за седмица.

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Силно - >0,8 Вт/л <1Вт/л
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
20° - 28°
pH:
5,5 - 6,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: