всички растения

Hydrocotyle verticillata

Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Расте на юго-изток в Северна Америка и Централна Америка., в блатата и водоемите. Стъблото е удължено, пълзящо. Разположението на листата е едно след друго. Те са заоблени, до 3 см, края е леко вълнист, светло- до сочно-зелени. При надводните растения име зеленикави цветчета. Засажда се на преден или среден план. Осветление 0,5 Вт/л. Вода: 20-26°С, КН 2-15°, рН 6-7,8. Дава 1 лист за седмица. Размножава се чрез издънки.

Семейство:
Твърдост:
Средно твърда - твърда
Континент:
Северна Америка
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Среден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
100л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,0 - 8,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: