всички растения

Hottonia palustris, (Linne, 1753)

Българско наименование: Хотония палустрис
Hottonia palustris, (Linne, 1753)
Hottonia palustris, (Linne, 1753)

Семейство: Primulaceae

Етимология
: Hottonia: на ботаника Hotton (1648-1709); palustris: оботаваща блатни области.

Синоними: Hottonia millefolium Gilibert.

Разпространение: Европа, северна Азия

Изисквания за CO2: не е необходимо

Светлина: умерена – силна

Температура: 15-24 °C

Твърдост на водата: мека – средно твърда

pH:
5.0-7.0

Височина: 2-5 см

Ширина: 1+ см

Разположение в аквариума:
преден план

Скорост на рaстеж:
бърза

Изисквания: ниски

Трудност: лесно

Тип растение: стеблено


Описание

Hottonia palustris 
е многогодишно блатно растение. Листата са редуващи се, с дължина 3-6 см, ширина 1-3 см, светло зелени на цвят.

Расте в плитки, малки води като дерета, канавки, малки езера с неподвижна или слабоподвижна вода. Предпочита блатист или пясъчен субстрат.  В някои страни е защитен вид.

Hottonia palustris в едно от естествените си местообитания

Hottonia palustris  e безпроблемно растение, подходящо за отглеждане по брега на градинско езеро или в студеноводен аквариум.  Температурата не трябва да надвишава 25 °C за дълъг период от време.  Размножава се чрез странични издънки.
 
Приложение в Акваскейпа

Hottonia palustris се използва за преден план в аквариума, на открито, осветено място.


Hottonia palustris в аквариум - Bitanu Daniel Marcel

 

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Европа
Биотоп:
Растеж:
Бързо
Трудност:
Лесно
Разположение:
Преден план
Светлина:
Средно - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
50л
Температура:
15° - 24°
pH:
5,0 - 7,0
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: