всички растения

Fissidens splachnobryoides

Fissidens splachnobryoides
Fissidens splachnobryoides

Популярно име:  Doormat Moss

Семейство: Fissidentaceae

Континент: Азия

Изисквания за CO2:  няма

Светлина: средна

Температура: 22-29 °C

Твърдост на водата:  мека (3-8 °KH)

pH: 6.0-7.5

Скорост на рaстеж: бавна

Тип растение: мъх

Изисквания: средни


Описание
Fissidens splachnobryoides е широкоразпространен и често срещан вид мъх в Азия.
Населява местата с влажни почви.

Fissidens splachnobryoides в естественото си местообитание

Този дребен вид Fissidens формира плътно, ниско килимче с къси корени, затова и се нарича  "Doormat Moss (" Мъх- килимче ").
Под микроскоп може да се забележи, че ръбовете на листчетата са силно набраздени.

За съжаление, много често на пазара под името Fissidens splachnobryoides се предлагат мъхове, които не принадлежат на рода Fissidens.


Аквариум с Fissidens splachnobryoides

Семейство:
Твърдост:
4 до 8 dH - Мека
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Бавно
Трудност:
Средно
Разположение:
Преден план
Светлина:
Средно - >0,3 <0,5 Вт/л
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
30л
Температура:
22° - 29°
pH:
6,0 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: