всички растения

Fissidens nobilis

Българско наименование: Фисиденс нобилис
Fissidens nobilis
Fissidens nobilis

Име: Фисиденс нобилис

Семейство: Fissidentaceae

Разпространение: Япония, Малайзия, Тайланд, във Малайзия и Сингапур се култивира изкуствено във ферми.

Изисквания за CO2:
  за предпочитане, но не е задължително

Светлина:
слаба - силна

Температура: 18-30 °C, оптимална 22-26C°

Твърдост на водата: мека - средна (КH = 2-15 dH)

pH: 6.0-7.5

Височина на листчетата:
2-3 см

Ширина на листчетата: 4-6 мм

Разположение в аквариума: корени

Скорост на рaстеж: бавна

Трудност: трудно

Тип растение: мъх


Описание

Fissidens nobilis често се продава под грешното име Fissidens sp. Japan, който е отделен вид.
Семейство Fissidens се състои от повече от 600 вида!

Fissidens nobilis
не изплува, а се задържа с фините си корени, което го прави идеален за привързване.
Остава си дребен и се разпространява встрани.


Fissidens nobilis в естественото си местообитание

Мъхът расте относително бавно – новите разклонения не могат да се различат по цвят.

Светлозеленият му цвят, специално когато имате тъмен фон и сте го сложили по тънки корени изглежда фантастично!
 
Високата му цена се определя от трудностите при отглеждането ми и бавната му скоростта на растеж.  Всички мъхове Fissidens имат деликатна структура и много по-бавно растат в сравнение в Versicularia.

Универсален, но най-добре е да бъде сложен отделно, за да се покаже в цялото си великолепие.


Аквариум с
Fissidens nobilis

Семейство:
Твърдост:
Мека - средно твърда
Континент:
Азия
Биотоп:
Растеж:
Много бавно
Трудност:
Трудно
Разположение:
По декорацията
Светлина:
Слабо - силно
Тор, CO2:
Не е задължително
Миним. обем:
30л
Температура:
22° - 26°
pH:
6,0 - 7,5
Вода:
Сладка
Връзки за споделяне: